Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Legionellojen aiheuttamat terveyshaitat eli legionelloosit

Julkaistu 24.10.2006

Legionellojen aiheuttamat terveyshaitat eli legionelloosit

Suomessa havaitaan vuosittain n. 10-20 legionellan aiheuttamaa keuhkokuumetta. Todellisuudessa legionellan aiheuttamien keuhkokuumeiden määrä on suurempi, mahdollisesti 10-kertainen. Kaikki legionellojen aiheuttamat sairastumiset olisivat ennaltaehkäistävissä. Legionelloosit eivät tartu ihmisestä toiseen, vaan tartunta on aina ympäristöperäinen. Vaikka legionellat ovat yleisiä mikrobeja elinympäristössämme, useimmat legionelloille altistuvista eivät koskaan sairastu legionelloosiin.

Legionelloosin sairastuu eniten ennestään heikkokuntoisia, mutta myös aiemmin terveitä ihmisiä. Joskus sairastumista on edeltänyt matkailu. Legionellan aiheuttama infektio voidaan havaita mm. yskös- ja kudosnäytteiden viljely- ja värjäysmenetelmin, veren vasta-ainemäärityksin ja virtsan antigeenimäärityksin. Lääkärit ja laboratoriot ilmoittavat legionelloosilöydöksestä KTL:n ylläpitämään Tartuntatautirekisteriin. Eristetty legionellabakteerikanta voidaan tyypittää tarkemmin KTL:n Hengitystiebakteeri- ja anaerobibakteerilaboratoriossa.

Legioonalaistauti eli legionellan aiheuttama keuhkokuume on nopeasti etenevä keuhkokuume, johon menehtyy oikeasta hoidosta huolimatta n. joka kymmenes sairastuneista. Kaikista aikuisten keuhkokuumeista 1-2 % on arvioitu legionellojen aiheuttamiksi koko maailmassa. Taudista parantuminen edellyttää yleensä sairaalahoitoa ja tehoavia antibiootteja.

Legionelloosien toinen muoto, keuhkokuumetta lievempi infektio eli Pontiac-kuume on influenssan kaltainen itsestään paraneva legionellojen aiheuttama infektio, jota on vaikea erottaa tavallista flunssista. Pontiac-kuumeen yhteydessä havaitaan veren legionellavasta-aineiden nousu, sen sijaan legionelloja ei pystytä eristämään näytteistä.

Legioonalaistaudeissa ja Pontiac-kuumeissa tartunta on saatu yleensä siten, että legionellabakteerit ovat päässeet hengitysilman mukana keuhkoihin. Legionelloja voi päästä keuhkoihin myös tapaturmien yhteydessä hengitysteihin joutuneen legionellapitoisen veden mukana. Esimerkiksi vesisynnytysten yhteydessä pitäisikin varmistaa, että synnytysammeen vedessä ei olisi legionellabakteereja aiheuttamassa vaaraa syntyville. Myös muutamissa läheltä piti-hukkumistapauksissa veden legionellat ovat aiheuttaneet Legioonalaistaudin.

Legionellabakteerit voivat aiheuttaa infektioita keuhkojen ulkopuolellakin. Näitä keuhkojen ulkopuolisia infektioita voi esiintyä vastustuskyvyltään erityisen heikoilla, joille legionellat voivat aiheuttaa vakaviakin tulehduksia verenkierrossa, suolistossa ja iholla.

Julkaisuja suomalaisten tai Suomesta saaduista legionelloosi-tapauksista:

Ruotsalainen E., Kusnetsov J., Lyytikäinen O. 2008. Legionellan aiheuttama Pontiac-kuume-epidemia kemian tehtaan jätevesipuhdistamolla. Kansanterveys 4/2008, 16-17.

Kusnetsov J., Torvinen E., Tran Minh N. 2008. Jätevedet legionellojen ja ympäristömykobakteerien uusia potentiaalisia ympäristölähteitä Kansanterveys 2/2008, 14-15.

Kusnetsov J., Martimo K-P., Aho J., Jäppinen P., Lehtniemi A., Lehtola M., Mutru J., Putus T., Taipale J., Toivola M., Torvinen E. ja Tran Minh N. N. 2007. Metsäteollisuuden työntekijöiden altistuminen legionelloille ja muille hengitysteitse infektioita aiheuttaville ympäristöbakteereille (FEEL-tutkimus). Loppuraportti Työsuojelurahastolle, hanke 105304.

Kusnetsov J., Martimo K-P., Aho J., Lehtniemi A., Lehtola M., Mutru J., Putus T., Taipale J., Toivola M., Torvinen E., Tran Minh N. N., Jäppinen P. 2007. Exposure to legionellae and mycobacteria at industrial waste water treatment plants. The 22nd Meeting of European Working Group for Legionella Infections, June 2-5, 2007, Stockholm, Sweden. Oral presentation Or21, abstract book page 41.

Mentula S., Pietikäinen R., Kanervo-Nordström A., Tran Minh N. N., Kusnetsov J. 2007. Fatal nosocomial wound sepsis due to postoperative exposure to legionella contaminated water. The 22nd Meeting of European Working Group for Legionella Infections, June 2-5, 2007, Stockholm, Sweden. Poster presentation P7, abstract book page 64.

Payne L. et al. 2007. Outbreak of legionnaires' disease among tourists staying in a hotel in Phuket, Thailand. Eurosurveillance Weekly, Vol 12, Issue 1.

Tran Minh N., Asikainen M., Kusnetsov J. 2007. Legionellainfektio ympäristölähteistä- edelleen alidiagnosoitu Suomessa. Kansanterveys 8/2007, 12-13.

Kusnetsov J., Pastila S., Mentula S. and Lindsay D.S.J. 2006. Legionnaires' Disease associated with death after near drowning in lake water. In Legionella: State of Art 30 Years after Its Recognition. Eds. Cianciotto N. et al., ASM Press, Washington, D. C., 146-148.

Perola O. 2006. Hospital water supply as a source of nosocomial infections. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 385.

Perola O., Kauppinen J., Kusnetsov J., Kärkkäinen U.-M., Lück P. C. and Katila M.-L. 2005. Persistent Legionella pneumophila colonization of a hospital water supply: efficacy of control methods and a molecular epidemiological analysis. APMIS, 113:45-53.

Kanerva M., Mentula S., Lyytikäinen O., Ruutu P., Kusnetsov J. ja Nuorti P. 2003. Legionelloosien seuranta ja torjunta tehostuvat. Suomen Lääkärilehti 48/2003, vsk 58: 4915-4918.

Perola O., Kauppinen J., Kusnetsov J., Heikkinen J., Jokinen C. and Katila M.-L. 2002. Nosocomial Legionella pneumophila serogroup 5 outbreak associated with persistent colonization of a hospital water system. APMIS, 110:863-868.

Skogberg K., Nuorti P.J., Saxen H., Kusnetsov J., Mentula S., Fellman V., Mäki-Petäys N. and Hannele Jousimies-Somer H. 2002. A newborn with domestically acquired Legionnaires disease confirmed by molecular typing. Clinical Infectious Diseases, 35:e82-e85.

Kusnetsov J., Tiittanen M., Mentula S. and Jousimies-Somer H. 2002. Hot water systems with low concentrations of legionellae may be a risk on cruise ships. Proceedings book of the 5th International Conference on Legionella hold Sept. 26-29, 2000, Neu-Ulm, Germany. Eds. Marre, R. et al. Legionella, publisher ASM press, Washington DC 2002, pages 349-352.

Jokinen C., Katila M.-L. ja Heikkinen S. 1996. Suomen ensimmäinen legionellaepidemia. Suomen sairaalahygienialehti, 14:209-210.

Jokinen C., Katila M.-L. ja Heikkinen S. 1995. Suomen ensimmäinen legionellaepidemia. Kansanterveys, 10:10-11.

Skogberg K., Ruutu P., Koivula I., Jousimies-Somer H. and Valtonen V. 1994. Effect of immunosuppressive therapy on the clinical presentation of legionellosis. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 13:535-541.

Ruutu P., Savola J., Seppälä I., Sivonen A., Lehtonen O.-P., Jousimies-Somer H. ja Vehviläinen O. 1987. Legionellainfektio etelänmatkalta -alidiagnosoitu ongelma? Duodecim, 103:1076-1081.

Jousimies-Somer H., Kanervo A., Nevalainen A., Sivonen K., Seppälä I. and Sivonen A. 1986. Legionella in Finland: clinical cases and environmental occurrence. Israel Journal of Medical Sciences, 22:753.

Pönkä A. ja Pettersson T. 1980. Legionella pneumophilan aiheuttama keuhkokuume. Duodecim, 96:62-67.

Terho P., Meurman O., Forsström J., Viitanen M., Kock B. ja Pagon S. 1979. Legioonalaistauti munuaissiirtopotilaalla. Lääkeuutiset, 4:195-196.

Julkaisuja suomalaisten potilaiden näytteisiin liittyvästä menetelmäkehittelystä:

Helbig J., Bernander S., Castellani Pastoris M., Etienne J., Gaia V., Lauwers S., Lindsay D., Lück P.C., Marques T., Mentula S., Peeters M., Pelaz C., Struelens M., Uldum S.A., Wewalka, G. and Harrison, T.G. 2002. Pan-European study on culture proven Legionnaires' Disease: Distribution of Legionella pneumophila serogroups and monoclonal subgroups. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 21:710-716.

Fry N.K., Bangsborg J.M., Bergmans A., Bernander S., Etienne J., Franzin L., Gaia V., Hasenberger P., Baladron Jimenez B., Jonas D., Lindsay D., Mentula S., Papoutsi A., Struelens M., Uldum S.A., Visca P., Wannet W. and Harrison T.G. 2002. Designation of the European Working Group on Legionella Infection (EWGLI) amplified fragment length polymorphism types of Legionella pneumophila serogroup 1 and results of intercentre proficiency testing using a standard protocol. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 21:722-728.

Rantakokko-Jalava K. and Jalava J. 2001. Development of conventional and real-time PCR assays for detection of Legionella DNA in respiratory specimens. Journal of Clinical Microbiology, 39:2904-2910.

Fry N.K., Bangsborg J.M., Bernander S., Etienne J., Forsblom B., Gaia V., Hasenberger P., Lindsay D., Papoutsi A., Pelaz C., Struelens M., Uldum S.A., Visca P. and Harrison T.G. 2000. Assessment of intercentre reproducibility and epidemiological concordance of Legionella pneumophila serogroup 1 genotyping by amplified fragment length polymorphism analysis. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 19:773-780.

Fry N.K., Alexiou-Daniel S., Bangsborg J.M., Bernander S., Castellani Pastoris M., Etienne J., Forsblom B., Gaia V., Helbig J.H., Lindsay D., Luck C.P., Pelaz C., Uldum S.A. and Harrison T.G. 1999. A multicenter evaluation of genotypic methods for the epidemiologic typing of Legionella pneumophila serogroup 1: results of a pan-European study. Clinical Microbiology and Infection, 5:462-477.

Julkaisuja viimeaikaisista ulkomaalaisista legionelloosi-epidemioista:

Nygård K. et al. 2008. An outbreak of Legionnaires Disease caused by long-distance spread from an industrial air scrubber in Sarpsborg, Norway. Clinical Infectious Diseases, 46: 61-69.

Alsibai S. et al. 2006. Outbreak of legionellosis suspected to be related to a whirlpool spa, September 2006, Lorquin, France. Eurosurveillance Weekly, Vol 11, Issue 10.

Salamanca D. et al. 2006. Outbreak of community-acquired legionnaires' disease, July-September 2006, Paris, France. Eurosurveillance Weekly, Vol 11, Issue 9.

Editorial team of Eurosurveillance editorial office and van den Hoek A. 2006. Outbreak of the legionnaires' disease in Amsterdam, June-July 2006. Eurosurveillance Weekly, Vol 11, Issue 7.

Barricarte A. et al. 2006. Current legionellosis outbreak with 139 cases in Pamplona, Spain. Eurosurveillance Weekly, Vol 11, Issue 6.

Sala M.R. et al. 2007. Community outbreak of Legionnaires' disease in Vic-Gurb, Spain November and October 2005. Eurosurveillance Monthly 12(3)[Epub ahead of print].

Schmitt M. and Bitar D. 2005. An outbreak of legionnaires' disease in Lyon, France, April-May 2005: prelimary results. Eurosurveillance Weekly, Vol 10, Issue 5.

Tran Minh N. N. et al. 2006. A Community-wide outbreak of Legionnaires disease linked to industrial cooling towers -How far aerosols contaminated can spread? Journal of Infectious Diseases, 193:102-111. Samasta epidemiasta tietoa myös Mathieu L. et al. 2006. Legionella bacteria in aerosols: sampling and analytical approaches used during the Legionnaires' Disease outbreak in Pas-de-Calais. Journal of Infectious Diseases, 193 (1 May) 1333-1335.

Goeller D. et al. 2005. Legionnaires disease associated with potable water in a hotel --- Ocean City, Maryland, October 2003--February 2004. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), Feb 25, 54:165-168.

Calvert N. and Astbury J. 2002. Legionnaires' disease outbreak in England. Eurosurveillance Weekly Vol 6, Issue 32. Samasta epidemiasta tietoa myös Cumbria and Lancashire Health protection Unit 2002. Barrow-in-Furness Legionnaires' disease outbreak (Last Updated 6th September 2002).

Garcia-Fulgeiras A. et al. 2003. Legionnaires' disease outbreak in Murcia, Spain. Emerging Infectious Diseases 9:915-921. Samasta epidemiasta tietoa myös Navarro C. et al. 2001. Update on the outbreak of Legionnaires' disease in Murcia, Spain. Eurosurveillance Weekly, Vol 5, Issue 29.

Blystad H. et al. 2001. Outbreak of legionellosis in Stavanger, Norway -final report. Eurosurveillance Weekly, Vol 5, Issue 47.

Greig J. et al. 2004. An outbreak of Legionnaires' disease at the Melbourne Aquarium, April 2000: investigation and case-control studies. Medical Journal of Australia 180:566-572. Samasta epidemiasta tietoa myös Handysides, S. 2000. Outbreak of Legionnaires' disease associated with aquarium in Australia - update. Eurosurveillance Weekly, Vol 4, Issue 19.

Den Boer J. et al. 2002. A large outbreak of Legionnaires' disease at a Flower Show, the Netherlands, 1999. Emerging Infectious Diseases, 8:37-43.

© TerveSuomi.fi 2008About us