Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Laki ehkäissyt tupakoinnin aloittamista

  • Helakorpi, Satu
Julkaistu 4.11.2004

Laki ehkäissyt tupakoinnin aloittamista

Vuoden 1976 tupakkalain voimaantullessa sauhuttelun aloittamisiässä olleista odotettua pienempi joukko tarttui tupakkaan. Äskettäin julkaistussa Kansanterveyslaitoksen tutkimuksessa on selvitetty tupakkalain vaikutuksia tupakoinnin aloittamiseen eri syntymävuosikohorteissa.

Suomessa säädettiin vuonna 1976 tupakkalaki, jossa rajoitettiin tupakointia kouluissa, julkisilla paikoilla ja julkisissa kulkuvälineissä. Lisäksi mainontaa rajoitettiin ja savukeaskeihin ja tupakkatuotteisiin tuli pakollinen varoitus tupakoinnin vaarallisuudesta terveydelle. Samassa yhteydessä tupakkatuotteiden myynti alle 16-vuotiaille kiellettiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin muutosta joskus säännöllisesti päivittäin tupakoineiden osuudessa sukupuolen ja syntymävuosikohortin mukaan. Tutkimusaineistona oli Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) -aineisto vuosilta 1978–2001. AVTK-tutkimus on vuosittainen postikyselytutkimus 15–64-vuotiaille suomalaisille, ja sen vastausaktiivisuus on ollut keskimäärin 75 prosenttia. Tutkimukseen osallistui 91 342 henkilöä. Vanhimmat tässä tutkimuksessa tarkastellut kohortit olivat syntyneet vuosina 1916–20 ja nuorimmat 1976–80.

Miehillä yleinen kehityssuunta oli joskus säännöllisesti tupakoineiden osuuden väheneminen kohortti kohortilta, kun taas naisilla tupakointi oli sitä yleisempää, mitä nuoremmasta kohortista oli kysymys. Kuitenkin niissä kohorteissa, jotka olivat tupakoinnin aloittamisiässä vuoden 1976 tupakkalain voimaantullessa – eli 1960-luvulla tai myöhemmin syntyneillä – tupakoinnin aloittaminen oli vähäisempää kuin aiempien syntymävuosikohorttien perusteella laaditun trendiennusteen mukaan oli odotettavissa. Joskus säännöllisesti tupakoineiden miesten osuus oli noin seitsemän prosenttiyksikköä alhaisempi kuin olisi ollut odotettavissa aiempien syntymävuosikohorttien perusteella. Vastaava ero naisilla oli noin 20 prosenttiyksikköä 1961–65-syntyneillä ja nuoremmilla naiskohorteilla jopa enemmän.

Tulokset viittaavat siihen, että tupakoinnin vähentämiseksi laaditulla lailla ja siihen liittyvillä toimilla voidaan vähentää tupakoinnin aloittamista ja tätä kautta tupakoinnin yleisyyttä.

Satu Helakorpi, tutkija
KTL, Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto satu.helakorpi@ktl.fi

Kirjallisuus

Helakorpi S, Martelin T, Torppa J , Patja K, Vartiainen E and Uutela A : Did Finland’s Tobacco Control Act of 1976 have an impact on ever smoking? An examination based on male and female cohort trends. J Epidemiol Community Health 2004;58:649-654.

© TerveSuomi.fi 2008About us