Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(anvisning eller handbok)

Malli rokotusten kirjaamisesta

  • Nohynek, Hanna
Julkaistu 12.5.2005

Malli rokotusten kirjaamisesta

Malli rokotusten kirjaamisesta

Yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset kirjataan käyttämällä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta 421/2004) mainittuja lyhenteitä sekä kauppanimiä. Muista kuin yleisen rokotusohjelman mukaisista rokotteista käytetään yleisesti tunnettua nimeä (esim. vesirokko, keltakuume) ja kauppanimeä.

Seuraavan sivun esimerkissä tammikuussa 2005 5 kk:n ikäinen lapsi on saanut vanhan rokotusohjelman mukaiset rokotteet 4 kk:n ikään asti (BCG-rokotteen, kaksi DTwP-rokotetta ja yhden Hib-rokotteen) sekä RONJA-ohjeen mukaisesti 5 kuukauden iässä DTaP-IPV-Hib-yhdistelmärokotteen (esim. Pentavac). Huom. Kyseessä on lapsen ensimmäinen DTaP-IPV-Hib-rokote, se merkitään kohtaan "1". Rokotteesta kirjataan valmisteen kauppanimi ja rokotuksen päivämäärä. Rokote on pistetty oikeaan reiteen (pistoskohta = or) lihaksensisäisesti (rokotustapa = im), rokotteen eränumero on kirjattu sille varattuun tilaan ja rokottajan nimikirjaimet on kirjattu kohtaan "Rokottaja".

Aiemmin saatuja rokotteita ei ole merkitty tähän uuteen lomakkeeseen, vaan tietoja säilytetään edelleen vanhassa ROS1-lomakkeessa uuden lomakkeen ohessa. Siitä merkkinä lomakkeeseen on rastitettu oikeaan alakulmaan tieto "lapsen aiemmista rokotuksista on erillinen ROS-lomake".

Lapsi kuuluu riskiryhmään, jolle annetaan HBV-rokotukset. Neljäs annos HBV-rokotetta (esim. HBVAXPRO) on kirjattu lomakkeeseen kohtaan "Muut rokotteet".

Täyttömalliin
© TerveSuomi.fi 2008About us