Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(anvisning eller handbok)

Sairaalainfektiot kuriin Euroopassa – suositusluonnosta pyydetään kommentoimaan

  • Lyytikäinen, Outi
Julkaistu 2.1.2006

Sairaalainfektiot kuriin Euroopassa – suositusluonnosta pyydetään kommentoimaan

Tartuntataudit

Sairaalainfektiot kuriin Euroopassa – suositusluonnosta pyydetään kommentoimaan

Euroopan komissio on aloittanut julkisen keskustelun potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisystä ja torjunnasta.

Lähes joka kymmenes sairaalapotilaista saa hoitoon liittyvän infektion, sairaalainfektion.

Nämä infektiot lisäävät sairastuvuutta, kuolleisuutta ja kustannuksia. Muiden tartuntatautien tavoin sairaalainfektiotkaan eivät välttämättä noudata maiden rajoja.

Lisääntyvä potilasliikenne, ikääntyvä väestö, kansalaisten odotukset ja edistysaskeleet lääketieteellisessä hoidossa korostavat sairaalainfektio-ongelman merkitystä. Vaikka terveydenhuoltojärjestelmät ovat ensisijaisesti jäsenmaiden vastuulla, haasteet ovat yhteisiä. Eurooppalainen yhteistyö voi hyödyttää yksittäistä kansalaista ja terveydenhuoltojärjestelmää yleensä.

Sairaalainfektioiden aiheuttaman tautitaakan voidaan odottaa lisääntyvän. Tästä syytä Euroopan komissio harkitsee suosituksen antamista. Vastaava Euroopan neuvoston suositus annettiin vuonna 2001 mikrobilääkeresistenssistä. Nyt julkistetun suositusluonnoksen on laatinut kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Hoitoon liittyvien infektioiden seurannan osalta suositukset eivät ole ristiriidassa SIRO-sairaalaverkon toiminnan kanssa, päinvastoin ne tukevat sitä.

On tärkeää että myös suomalaiset asiantuntijat ja asianosaiset osallistuisivat julkiseen keskusteluun ja kommentoisivat suositusluonnosta omasta näkökulmastaan.

Kommentit pyydetään lähettämään elektronisessa muodossa oheiseen osoitteeseen 20.1.2006 mennessä:

SANCO-HCAI-consultation@cec.eu.int

Oheisessa osoitteessa suositusluonnos ja lisää tietoa aiheesta:

http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/comm_diseases_cons01_en.htm


Outi Lyytikäinen
projektipäällikkö
sairaalainfektio-ohjelma (SIRO)
KTL, infektioepidemiologian osasto


Kirjallisuutta

Lyytikäinen O, Kanerva M, Agthe N, Möttönen T. Sairaalainfektioiden esiintyvyys Suomessa 2005. Suom Lääkäril 2005; 60:3119–23.


© TerveSuomi.fi 2008About us