Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

cruel treatment

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

hits

pages

  • 1

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä - selitysmalleja

Perheväkivallan selitysteorioiksi kutsutaan tavallisesti uhrien näkemyksiä lyöjän taustasta. Patologiset teoriat painottavat joko yksilön tai koko perheen poikkeavuutta. Kulttuuriteorioissa perheväkivalta nähdään yhteiskunnan ja pienryhmien häiriönä. Rakenneteorioissa korostetaan perheväkivallan rikosluonteisuutta, missä heijastuu myös yhteiskunnan eriarvoisuus käytännön elämässä.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä

Parisuhdeväkivalta on läheisissä suhteissa olevien aikuisten välistä väkivaltaa. Väkivallan kohteena on tutkimusten mukaan 90 %:ssa nainen. Vuosittain n. 50 naista kuolee väkivallan uhrina ja näistä kuolemista jopa yli puolet on perheväkivallan seurausta. Väkivalta parisuhteessa voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai piilevää. Väkivalta parisuhteessa voidaan nähdä myös kolmiportaisena prosessina: jännitteen kasvaminen, pahoinpitelyvaihe ja anteeksi pyytämisen vaihe. Se on siis luonteeltaan syklistä, vaiheittain etenevää ja hyvin usein raaistuvaa; jokainen uusi tilanne on aina raaempi kuin edellinen. Tabumaisuus on yksi tekijä, joka ylläpitää väkivaltaa parisuhteessa. Perheväkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa ja myöskin kaikissa kulttuureissa. Perheväkivalta vaurioittaa aina kaikkia siihen osallisia; lyöjää, lyötyä ja lapsia, jotka näkevät sen. Vuonna 1995 tuli Suomeen lainmuutos, jossa perheväkivaltarikokset muuttuivat asianomistajarikoksista yleisen syyttäjän alaisiksi rikoksiksi. Näin perheväkivalta tehtiin näkyväksi, siitä tuli koko yhteiskunnan asia ja rikos muuttui luonteeltaan viralliseksi rikokseksi.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta lapsen elämässä

Lapsen pahoinpitely, kaltoinkohtelu, on nykyisen tietämyksen mukaan laaja käsite, se voi sisältää fyysistä, psykologista ja seksuaalista väkivaltaa sekä laiminlyontiä. Tieto lasten pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja hoidon laiminlyönnistä on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja tieto on hätkähdyttävää, sillä nykyisinkin kaikkialla maailmassa satoja, tuhansia lapsia pahoinpidellään tai jätetään huoltamatta. Lasten ruumiillinen kuritus on perheissä vielä tänäkin päivänä tavallista, kun lapsi on tottelematon ja tekee vastoin vanhempien tahtoa, vaikka ruumiillisen kurituksen kieltävä laki tuli voimaan Suomessa vuonna 1984.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä - hoitokeinoja

Perheväkivallan lopettamiseksi ja perheen hoitamiseksi on julkisuudessa esitetty monia keinoja. Tärkeimpänä ehtona väkivallan loppumiselle pidetään sen julkisuuteen tuloa eli uhrin tulisi mennä hakemaan apua viralliselta taholta. Turvakotien perustaminen oli yksi tärkeä mahdollisuus ja keino antaa väkivallan uhreille pieni hengähdystauko elämässä. Turvakoti toimii ensisijaisesti pikaisen ensiavun antajana. Ensivaiheen hoitaminen on tärkeää. Alkuvaiheessa on tärkeä erillinen tuki uhrille ja tekijälle. Väkivallan lopettamiseksi yksilökeskustelut miehen kanssa ovat yhtä tärkeät kuin naisenkin. Väkivaltaisille miehille voidaan rakentaa myös yksilöllinen hoito-ohjelma. Yksilökeskustelujen jälkeen siirrytään ryhmäkeskusteluihin.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page
hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us