Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

FINOM-rokotetutkimuksen tulokset

Julkaistu 29.9.2006

Tulokset

FINOM-rokotetutkimuksen tuloksia

FinOM-rokotetutkimuksen seuranta päättyi vuonna 1999. Tutkimuksen päätulos PncCRM-rokotteen osalta esitettiin New England Journal of Medicinessä helmikuussa 2001.

Tutkimuksessa havaittiin, että PncCRM-rokoteryhmässä todettiin:

- 57 % vähemmän äkillisiä välikorvatulehduksia, joissa aiheuttajana oli jokin rokotteen kohteena olevasta seitsemästä serotyypistä

- 51 % vähemmän äkillisiä välikorvatulehduksia, joissa aiheuttajana oli rokoteserotyyppiä läheisesti muistuttava serotyyppi (sama seroryhmä)

- 34 % vähemmän kaikkien pneumokokkien aiheuttamia välikorvatulehduksia

- 16 % vähemmän toistuvia välikorvatulehduksia sekä 6 % vähemmän kaikkia välikorvatulehduksia

Tässä analyysissa oli mukana 831 lasta, jotka olivat saaneet PncCRM-rokotetta sekä 831 lasta, jotka olivat saaneet vertailurokotteena Hepatiitti B -rokotetta 2, 4, 6 ja 12 kuukauden iässä. Tutkimuksen rokotetehoseurannan aikana 6,5- 24 kk ikävälillä todettiin kaikkiaan 2596 äkillistä korvatulehdusjaksoa. Näistä 685 todettiin pneumokokin aiheuttamaksi: 414 vertailuryhmässä ja 271 tutkimusrokoteryhmässä. Rokoteserotyyppien aiheuttamia korvatulehdusjaksoja todettiin 357: 250 vertailuryhmässä ja 107 tutkimusrokoteryhmässä. Rokoteserotyypin lähisukuisen serotyypin (sama seroryhmä) aiheuttamia korvatulehdusjaksoja oli kaikkiaan 125: 84 vertailuryhmässä ja 41 tutkimusrokoteryhmässä. Haitallisena vaikutuksena todettiin muiden kuin rokoteseroryhmiin kuuluvien pneumokokkityyppien lisääntyneen kolmanneksella: vertailuryhmässä oli 95 näiden aiheuttamaa äkillistä korvatulehdusjaksoa ja tutkimusrokoteryhmässä 125. Täten on mahdollista, että rokotuksen estäessä rokoteserotyyppien aiheuttamia korvatulehduksia tapahtuu korvautumista muiden serotyyppien osalta. Tästä korvautumisilmiöstä on viitettä jo aikaisemmin oireettoman nenänielukantajuuden osalta.

Rokotteen aikaansaamat vasta-ainepitoisuudet olivat huomattavasti korkeampia kuin vertailuryhmässä.

FinOM-rokotetutkimuksen muita tuloksia on esitetty kansainvälisissä kokouksissa runsaasti.

FinOM-rokotetutkimuksen julkaisuja rokotteiden vaikutuksista

Eskola J, Kilpi T, Palmu A, Jokinen J, Haapakoski J, Herva E, Takala A, Käyhty H, Karma P, Kohberger R, Siber G, Mäkelä PH. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med. 2001 Feb 8;344(6):403-9.

Terhi Kilpi, Heidi Åhman, Jukka Jokinen, Kari S. Lankinen, Arto Palmu, Heljä Savolainen, Marko Grönholm, Maija Leinonen, Tapani Hovi, Juhani Eskola, Helena Käyhty, Norman Bohidar, Jerald C. Sadoff, and P. Helena Mäkelä for the Finnish Otitis Media (FinOM) Study Group. Protective efficacy of a second pneumococcal conjugate vaccine against pneumococcal acute otitis media in infants and children. Randomised controlled trial of a sevenvalent pneumococcal polysaccharide-meningococcal outer membrane conjugate vaccine in 1666 children. Clin Infect Dis 2003; 37:1155-64.

Palmu A, J. Verho, J. Jokinen, P. Karma, T. Kilpi. The seven-valent pneumococcal conjugate vaccine reduces tympanostomy tube placement in children. Pediatr Inf Dis J, 2004 August; 23 (8):732-8.

Jokinen JT, Ahman H, Kilpi TM, Makela PH, Kayhty MH. Concentration of antipneumococcal antibodies as a serological correlate of protection: an application to acute otitis media. J Infect Dis. 2004 Aug 1;190(3):545-50. Epub 2004 Jul 2.

Nurkka Anu, Lahdenkari Mika, Palmu Arto, Käyhty Helena and FinOM Study Group. Salivary antibodies induced by the seven-valent PncCRM conjugate vaccine in the Finnish Otitis Media Vaccine Trial. Vaccine, 2004;23(3):298-304.

Ekstrom N, Ahman H, Verho J, Jokinen J, Vakevainen M, Kilpi T, Kayhty H. Kinetics and avidity of antibodies evoked by heptavalent pneumococcal conjugate vaccines PncCRM and PncOMPC in the Finnish Otitis Media Vaccine Trial. Infect Immun. 2005 Jan;73(1):369-77.

Muita FinOM-rokotetutkimuksen julkaisuja


Palmu A, Kotikoski M, Kaijalainen T, Puhakka H: Bacterial etiology of acute myringitis in children less than two years of age. Pediatr Inf Dis J 2001; 20:607-11.


P. Annika Saukkoriipi, Arto A. I. Palmu, Terhi M. Kilpi ja Maija K. Leinonen. Real-time quantitative PCR for the detection of Streptococcus pneumoniae in the middle ear fluid of children with acute otitis media. Molecular and Cellular Probes 2002; 16:385-90.


Palmu AA, Herva E, Savolainen H, Karma P, Makela PH, Kilpi TM. Association of clinical signs and symptoms with bacterial findings in acute otitis media. Clin Infect Dis. 2004 Jan 15;38(2):234-42. Epub 2003 Dec 19.


Palmu AA, Saukkoriipi PA, Lahdenkari MI, Kuisma LK, Makela PH, Kilpi TM, Leinonen M. Does the presence of pneumococcal DNA in middle-ear fluid indicate pneumococcal etiology in acute otitis media? J Infect Dis. 2004 Mar 1;189(5):775-84. Epub 2004 Feb 16.


Arto A. I. Palmu, Jukka Jokinen, Tarja Kaijalainen, Maija Leinonen, Pekka Karma, Terhi M. Kilpi. Association of clinical signs and symptoms with pneumococcal acute otitis media by serotype--implications for vaccine effect. Clin Infect Dis, 2005;40(1):52-7. Epub 2004 Dec 06.


© TerveSuomi.fi 2008About us