Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Uusia julkaisuja

Julkaistu 8.9.2006

Uusia julkaisuja

Uusia julkaisuja


Good Research Practice in the National Public Health Institute – Hyvä tutkimustapa Kansanterveyslaitoksessa
Toim. Arpo Aromaa ym.

Englanninkielinen käsikirja sisältää Kansanterveyslaitoksessa tehtävää tutkimusta koskevat suositukset, ohjeet ja säädökset. Kirjassa kuvataan myös laitoksessa noudatettavat menettelytavat. Kirja opastaa tutkimussuunnitelman laatimisessa, eettisissä näkökohdissa, lupien ja suostumusten hankkimisessa sekä rahoitusasioissa.

Kansanterveyslaitoksen julkaisusarja B4/2006, ISBN 951-740-621-5 (pdf). Sähköinen versio löytyy osoitteesta www.ktl.fi – julkaisut –
Kansanterveyslaitoksen julkaisusarja B.


suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro7/s23c.jpg

Työkyvyn ulottuvuudet
Toim. Raija Gould, Juhani Ilmarinen, Jorma Järvisalo ja Seppo Koskinen

Hyvä työkyky on muutakin kuin fyysistä suoriutumista ja terveyttä. Terveys 2000 -tutkimuksen aineistoon perustuva teos antaa kokonaiskuvan väestön työkyvystä 2000-luvun Suomessa. Kirjassa tarkastellaan työkykyä uran eri vaiheissa. Myös työuralta syrjäytymisen ja työttömyyden yhteyttä työkykyyn selvitetään.

Eläketurvakeskus, Helsinki 2006, ISBN 951-691-047-5.

Tilaukset
Eläketurvakeskus
aineistotilaukset@etk.fi
Puh. 010 751 2500Health in Finland
Toim. Seppo Koskinen, Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Juha Teperi

Englanninkielinen teos on tiivistelmä vuonna 2005 ilmestyneestä Suomalaisten terveys –kirjasta. Pääasiassa ulkomaisille lukijoille suunnattu päivitetty katsaus väestön terveydestä ja sen determinanteista julkaistiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alussa. Kirjassa esitetään suomalaisten terveyden kohentumisen taustalla olevia yhteiskunnallisia muutoksia ja tämän päivän kansanterveysongelmia.

KTL, Stakes ja Sosiaaliministeriö.
Vammalan kirjapaino, 2006. ISBN 951-740-631-2

suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro7/s23_2.jpg© TerveSuomi.fi 2008About us