Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Finravinto 2007 –tutkimus

  • Paturi, Merja
Julkaistu 19.9.2007

Finravinto 2007

Finravinto 2007 –tutkimus on osa Kansanterveyslaitoksen Kansallista FINRISKI-terveystutkimusta, joka kerää viiden vuoden välein tietoja suomalaisten terveydestä elintavoista ja kansantaudeista. FINRISKI-tutkimukseen kutsuttiin postitse 10 000 satunnaisotannalla valittua 25−74 -vuotiasta henkilöä. Kutsutuista kolmannes ohjattiin ravintohaastatteluun.

Finravinto-tutkimuksen ravintohaastattalut tehtiin tammi-maalikuussa 2007 viidellä tutkimusalueella eri puolella Suomea: Helsinki-Vantaa, Turku-Loimaan alue, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Oulun lääni. Pääpaikkakunnat olivat Helsinki, Turku, Kuopio, Joensuu ja Oulu.

Koulutetut ravintohaastattelijat selvittivät ravintotutkimukseen osallistuvien ruoankäyttöä. Kaikkiaan tehtiin hieman yli 2000 ravintohaastattelua. Haastattelun kuluessa tiedot tallennettiin Kansanterveyslaitoksen ravitsemusyksikössä laadittuun atk-pohjaiseen FINESSI®-ravintohaastatteluohjelmistoon. Lisäksi tutkittavat täyttivät ruoankäyttöön ja -hankintaan liittyviä päiväkirjoja kotona.

Finravinto 2007 -tutkimuksen raportti ilmestynyt

Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan suomalaisten aikuisten ravintotottumukset ovat kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan. Rasvan laatu on edelleen parantunut ja suolan saanti pienentynyt. Molemmissa on kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Folaatin ja D-vitamiinin saanti on liian niukkaa. Kuidun saanti saisi olla nykyistä suurempi ja sakkaroosin saanti pienempi. Nämä puutteet korjaantuisivat nykyistä suuremmalla täysjyväviljan, kalan, kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutuksella sekä sokeripitoisten ja runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävien elintarvikkeiden pienemmällä kulutuksella.

Tiedot perustuvat 2039 satunnaisotannalla valitun suomalaisen ruoankäyttötietoihin, jotka saatiin henkilökohtaisesti haastattelemalla. Lisäksi tutkittavilta tehtiin mittauksia ja otettiin verikokeet ja osa piti myös ruokapäiväkirjaa.

Finravinto 2007 –raportti tulee kirjamyyntiin lokakuussa. Sähköinen julkaisu sisältää kirjaa enemmän tietoja ravintoaineiden lähteistä. Raportti on tarkoitettu terveyden ja ravitsemuksen ammattilaisten käyttöön. Raportissa on yhteenvedot ja taulukkojen tekstit myös englanniksi.

Raportti PDF-tiedostona (1527 KB)

Yhteyshenkilö:

erikoistutkija, MMM Merja Paturi
Puh. (09) 4744 8831
Finravinto-tutkimuksen kenttäkoordinaattori

KTL, Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto, Ravitsemusyksikkö

© TerveSuomi.fi 2008About us