Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Klooratun juomaveden epäpuhtaudet - Mutageeniset aineet ja syövän mekanismit

Julkaistu 6.2.2006

Klooratut sivutuotteet

Klooratun juomaveden epäpuhtaudet - Mutageeniset aineet ja syövän mekanismit


Tutkimusryhmä:
Hannu Komulainen, Dos., laboratorionjohtaja, toksikologian laboratorio, Pasi Hakulinen, FK, tutkija, Mariitta Laaksonen, FT, tutkija, Jorma Mäki-Paakkanen, FT, erikoistutkija

Yhteistyötahot: Veli-Matti Kosma, Prof., Patologian ja kliinisen oikeuslääketieteen laitos, Kuopion yliopisto, Leif Kronberg. Dos., Orgaanisen kemian laitos, Åbo Akademi, Kristiina Servomaa, Dos., Pohjois-Savon ympäristökeskus, Raimo K. Tuominen, Prof., Farmasian laitos, Helsingin yliopisto

Rahoittajat: Suomen Akatermia, TEKES, Nesslingin säätiö

Yhdyshenkilö: Hannu Komulainen


Tausta

Kloorattuun juomaveteen syntyy kloorauksen yhteydessä epäpuhtauksia, joihin liittyy pieni syöpäriski. Useat epäpuhtaudet ovat solutesteissä mutageenisia eli aiheuttavat syöpää edistäviä DNA-muutoksia. Ei vielä tiedetä, mitkä epäpuhtaudet syöpäriskin aiheuttavat. Tässä tutkimuksessa selvitetään kloorattujen furanonien kykyä aiheuttaa syöpää ja siihen liittyviä mekanismeja.

Tavoite

Tavoitteena on selvittää solutasolla kloorattujen furanonien vaikutusmekanismeja, joilla ne edistävät kasvainten kehittymistä. Tämä auttaa arvioimaan, mikä on kloorattujen furanonien merkitys klooratussa juomavedessä syöpäriskiä selittävänä tekijänä.

Kuvaus

Tutkitaan kloorattujen furanonien (MX, MCA, CMCF, MCF) kykyä aiheuttaa genotoksisuutta (mutaatioita DNA:ssa, kromosomivaurioita) ja toimia tuumoripromoottoreina. Tutkimus tehdään pääasiassa soluviljelmillä. Soluja (mm. C3H 10T1/2 solut, Balb/3T3 solut) altistetaan näille aineille ja tutkitaan mm. solujen muuttumista pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi ja siihen liittyviä mekanismeja (solu-soluviestinnän häiriö, ohjelmoitu solukuolema, proteiinikinaasi-C-entsyymin aktivaatio, ornitiinidekarboksylaasin aktivaatio). Lisäksi tutkitaan näiden aineiden yhteisvaikutusta kromosomivaurioiden kehittymiseen. Hankkeen aikaisempaa työtä on kuvattu osoitteessa http://www.ktl.fi/sytty, kohdassa "projects".

© TerveSuomi.fi 2008About us