Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Ympäristömyrkyt

Julkaistu 18.8.2006

Ympäristömyrkyt

Pieni osa haitallisista kemikaaleista aiheuttaa suurimman osan haitoista

Tunnettuja kemiallisia aineita on yli 10 miljoonaa. Teollisia kemikaaleja on käytössä arviolta
50 000 - 100 000. Siten kukaan ei voi hallita kaikkia niiden ominaisuuksia, ei myöskään haittoja. Toisaalta tilanne ei ole näin synkkä. On todennäköistä, että kymmenen tärkeintä haitallista kemikaalia aiheuttaa ihmisen terveydelle enemmän haittoja kuin loput yli 10 miljoonaa yhteensä. Luultavasti sata tärkeintä haitallista kemikaalia aiheuttaa terveyshaitoista ylivoimaisesti suurimman osan. Nämä tuntemalla voi välttää olennaisen osan kemikaalien haitoista. Jos taas kyse on teollisuuskemikaaleista, riittää usein perehtyminen oman paikkakunnan keskeisiin kemikaaleihin.

Vasta altistuminen aiheuttaa haittoja

Kemikaalista, jolle ei altistuta, ei voi myöskään olla haittaa. Siksi ensimmäinen kysymys kemikaalin vaarallisuutta tai haitallisuutta arvioitaessa on, voiko ihminen altistua sille. Kaupunki-ilmassa oleva aine on aivan eri asemassa kuin maaperässä oleva aine. Teollisuuden suljetuissa prosesseissa voi olla hyvinkin myrkyllisiä tai haitallisia aineita, joista ei aiheudu riskejä, jos niille ei altistuta. Toisaalta, jos altistus on hyvin suuri, lähes mistä tahansa aineesta aiheutuu riskejä.

Ympäristössä on joukko kemikaaleja, jotka ovat syystä tai toisesta erityisasemassa. Ne voivat joutua pohjavesiin ja sitä tietä juomaveteen, ravintoketjussa kertymisen takia ravintoon tai teollisuuden tai liikenteen päästöinä ilmaan. Kemikaalit, joita joudumme tahtomattamme syömään, juomaan tai hengittämään, ovat ympäristöterveyden valvonnan ja tutkimuksen erityinen kohde. Tällöinkin on muistettava, että kemikaalia ei ole ruoassa ainoastaan torjunta-ainejäämä, raskasmetalli tai dioksiini. Myös rasvat, sokerit ja suola ovat kemikaaleja. Niistäkin voi olla terveydelle haittaa. Siten haittojen ja riskien kokonaisuus pyritään selvittämään perusteellisesti ja monipuolisesti.

KTL tutkii

KTL:n oma tutkimus on keskitetty muutamaan harvaan kemikaaliryhmään, jotka tällä hetkellä ovat tärkeitä ja joista tarvitaan uutta tietoa. Näitä ovat mm. kalan ja saastuneiden maiden dioksiinit ja PCB:t, pohjaveden uraani ja arseeni, juomaveden syöpävaarallisiksi epäillyt aineet. Lisäksi mm. ulko- ja sisäilman tutkimuksissa voidaan joutua perehtymään myös hiukkasten ja bioaerosolien sisältämiin kemikaaleihin. Asiantuntemusta pyritään kuitenkin ylläpitämään kaikista keskeisistä ympäristön ongelmakemikaaleista.

Dioksiinit
Polybromatut difenyylieetterit
MX, Arseeni, Fluoridi, Uraani
© TerveSuomi.fi 2008About us