Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

HIV-diagnostiikka

Julkaistu 5.2.2004

Hiv-diagnostiikka

Hiv-diagnostiikka Kansanterveyslaitoksessa


Hiv-laboratorio on hiv-epidemiologian ja diagnostiikan kansallinen referenssi- ja tutkimuslaboratorio.

Hiv-laboratorion vastuulla on tehdä tutkimusta jonka avulla voidaan seurata, ennakoida ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa Suomen hiv/aids-epidemian kehittymiseen. Tätä varten Hiv-laboratorio toteuttaa serologisia ja geneettisiä kartoitustutkimuksia hiv:n esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta yhteistyössä muiden terveydenhoitoalan toimijoiden kanssa. Laboratoriossa tehdään maksullisena palveluna pieni määrä sellaisia erityisen korkeata asiantuntemusta vaativia laboratoriomäärityksiä, joiden kysyntä Suomessa on vähäistä mutta joiden tuottaminen on välttämätöntä.

Hiv-laboratorio tekee uusista hiv-tapauksista maksutta primääriresistenssi- sekä alatyyppimääritykset.

Tätä varten Kansanterveyslaitokselle tulee toimittaa kantakokoelmanäytteet joista määritykset tehdään ja vastataan hoitavalle lääkärille tai hänen osoittamalleen jatkohoitotaholle ( Ohje näytteiden lähettämisestä).

Hiv-laboratorio tekee maksullisena palveluna ainoastaan ARV-lääkehoidon optimointiin tarkoitettuja lääke resistenssimäärityksiä. Muita hiv-diagnostiikan määrityksiä tekevät julkisen ja yksityisen puolen kliinisen mikrobiologian laboratoriot.

Diagnostisia hiv-vasta-ainetestejä tehdään edelleen erityisryhmille suunnattuille palveluntuottajille.

Hiv-laboratorio ei tee määrityksiä yksityishenkilöille. Tietoturvasyistä tuloksia ei anneta puhelimitse.

© TerveSuomi.fi 2008About us