Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tutkimustoiminta)

Kemikaalitutkimus

Julkaistu 14.2.2004

Kemikaalit

KTL:n kemikaaleihin liittyvä tutkimus on keskitetty muutamaan harvaan kemikaaliryhmään, joita pidetään tärkeinä ja joista tarvitaan uutta tietoa. Näitä ovat mm. kalan ja saastuneiden maiden dioksiinit ja PCB:t, pohjaveden uraani ja arseeni sekä juomaveden syöpävaaralliseksi epäillyt aineet. Lisäksi mm. ulko- ja sisäilmatutkimuksissa voidaan joutua perehtymään myös hiukkasten ja bioaerosolien sisältämiin kemikaaleihin. Asiantuntemusta pidetään yllä kaikista keskeisistä ympäristön ongelmakemikaaleista, jotta niistä aiheutuvaa terveysriskiä pystytään arvioimaan.


Kemikaalitutkimuksen viimeaikaisia tutkimusprojekteja ovat:

Ravinto, ympäristö ja terveys (ns. Kalastajatutkimus), Kalastajat

Äidinmaidon POP-yhdisteet, Äidinmaito

Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet, EDEN

Miesten sukupuolielinten kehityshäiriöiden tutkimus,EXPORED

POP-yhdisteiden biokertyminen Itämeren kalaan, DIOXMODE

Orgaaniset tinayhdisteet ympäristössä, ihmisissä ja mahdolliset vaikutuksen ihmisen endokriinijärjestelmään, OT-yhdisteet

Luun kehitys ja fysiologinen tasapaino kemikaalien toksisuuden kohteina - BONETOX

Dioksiinien akuuttien toksisuusvaikutusten mekanismit - DIOKSIINIEN VAIKUTUSMEKANISMIT

Klooratun juomaveden epäpuhtaudet - KLOORATTU JUOMAVESI


Aiemmat projektit:

Dioksiinien riskinarviointi, projektikuvaus englanniksi: DIOXIN RISK ASSESSMENT

Klooratun juomaveden mutageeniset aineet ja syövän mekanismit - MX
© TerveSuomi.fi 2008About us