Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Sepelvaltimotauti heikentää ikääntyvien toimintakykyä merkittävästi

  • Kattainen, Anna
Julkaistu 28.9.2004

Sepelvaltimotauti heikentää ikääntyvien toimintakykyä merkittävästi

Väitöskirja-artikkeli:

Sepelvaltimotauti heikentää ikääntyvien toimintakykyä merkittävästi

Keski-ikäisten suomalaisten sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt yli 70 prosenttia viimeisten 25 vuoden aikana ja äkillisten sepelvaltimotautikohtausten ilmaantuvuus on vähentynyt ainakin keski-ikäisessä väestössä. Helsingin yliopistossa tarkastetussa väitöskirjatyössä selvitettiin sepelvaltimotaudin ja muiden verenkiertoelinten sairauksien esiintyvyydessä 20 vuoden aikana tapahtuneita muutoksia sekä näiden sairauksien merkitystä toimintakyvyn heikentäjinä.

Väitöskirjatutkimus perustuu kahteen Suomen väestöä edustavaan laajaan terveystutkimukseen (Mini-Suomi-tutkimus 1978–1980 ja Terveys 2000 -tutkimus 2000–2001), sekä Pohjois-Karjalassa ja pääkaupunkiseudulla toteutettuun FINRISKI-97-senioritutkimukseen, jossa tutkittiin 65–74-vuotiaita henkilöitä.

Vähentynyt keski-ikäisillä, lisääntynyt iäkkäillä

Eri verenkiertoelinten sairauksien esiintyvyyden (prevalenssin) ajallisia muutoksia selvitettiin 65–74-vuotiaiden keskuudessa. Niiden esiintyvyys oli pääsääntöisesti pienentynyt vuosista 1978–1980 vuoteen 1997. Sepelvaltimotaudin esiintyvyyttä selvitettiin myös muissa ikäryhmissä. Mini-Suomi- ja Terveys 2000 -tutkimusten vertailu osoitti, että itse ilmoitettu sepelvaltimotauti oli vähentynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana 45–64-vuotiailla miehillä ja naisilla, mutta lisääntynyt selvästi 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa.

Tutkimus osoitti, että 65–74-vuotiailla suomalaisilla miehillä kolmannes ja naisilla neljännes toimintakyvyn rajoituksista aiheutui verenkiertoelinten sairauksista. Naisilla toimintakykyä heikensivät erityisesti sairastettu sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta ja aivovaltimotauti, miehillä aivovaltimotauti.

Suomalaisten 45–74-vuotiaiden naisten ja miesten toimintakyky oli kaiken kaikkiaan kohentunut viimeisten 20 vuoden aikana. Osittain tämä johtuu sepelvaltimotaudin vähenemisestä. Myös sepelvaltimotautia sairastavien miesten toimintakyky oli parantunut tässä ikäryhmässä. Sen sijaan sepelvaltimotautia sairastavien naisten kohdalla ei ollut tapahtunut vastaavaa toimintakyvyn paranemista. 75 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten keskuudessa sepelvaltimotauti oli yleistynyt, eikä sitä sairastavien toimintakykykään ollut parantunut.

Avuntarve lisääntyy

Tulokset osoittavat, että sepelvaltimotauti on harvinaistunut keski-ikäisten keskuudessa, mutta lisääntynyt 75 vuotta täyttäneillä. Tauti ei ole kadonnut Suomesta, vaan siirtynyt vanhempiin ikäluokkiin. On ilmeistä, että verenkiertoelinten sairauksien ja niistä aiheutuvien toimintarajoitteiden aiheuttama hoidon- ja avuntarve tulee lisääntymään iäkkäiden määrän kasvaessa. Sepelvaltimotauti, erityisesti naisten sydäninfarkti, on vahvasti yhteydessä toimintakyvyn rajoituksiin.

Anna Kattainen
KTL, Terveyden ja toimintakyvyn osasto
anna.kattainen@ktl.fi

© TerveSuomi.fi 2008About us