Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(anvisning eller handbok)

DEHKO ja Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy

  • Paturi, Merja
Julkaistu 19.1.2005

DEHKO

DEHKO ja Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy

DEHKO on diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma, jolle perustuu diabeteksen hoidon järjestäminen Suomessa vuosina 2000–2010 (Diabetesliitto 2000). DEHKOn koordinoijana toimii Diabetesliitto. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon päättäjien ja toimijoiden kanssa. Myös Suomen Sydänliitto on tärkeä yhteistyökumppani. Ohjelman päätavoite on tyypin 2 diabeteksen järjestelmällinen ehkäisy. Tavoitteena on myös sopia toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää tyypin 2 diabeetikoiden vaaraa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

DEHKO tähtää hoito-organisaation ja diabeteksen hoidon laadun kehittämiseen niin, että tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden hoitotasapainot korjaantuvat, diabeteksen lisäsairaudet vähenevät ja diabeetikoiden hoitotyytyväisyys lisääntyy. DEHKO sisältää yksitoista tavoitetta, joiden saavuttamiseen pyritään vuoteen 2010 mennessä, sekä tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet. Ohjelman käytännön toteuttaminen edellyttää viranomaisten, terveydenhuollon, järjestöjen ja diabeetikoiden laajaa yhteistyötä.

Diabeetikon terveyden kannalta oleellista on oikeantyyppinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja tupakoimattomuus. Tarkoitus on tehostaa tyypin 2 diabeteksen lääkkeettömiä hoitomuotoja. Heillä ravitsemusohjauksen tavoitteena on normaalipainon saavuttaminen. Normaalipainoisilla keskitytään terveellisen ruokavalion toteuttamiseen, sopivan ateriarytmin löytämiseen ja liikunnan lisäämiseen. Tyypin 1 diabeetikoilla insuliinihoito sovitetaan diabeetikon omaan ruokailu- ja elämänrytmiin. Hoidon onnistumiseksi ruokavalion kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi on tarpeen oppia hiilihydraattien määrän arviointi.

DEHKOn päätavoitteen mukainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma (Diabetesliitto 2003) on käynnistynyt keväällä 2003 ensimmäisenä valtakunnallisena hankkeena koko maailmassa. Sen pohjana on edellä kuvatusta DPS-tutkimuksesta saadut tulokset (Tuomilehto ym. 2001).

Ohjelma sisältää kolme samanaikaisesti toteutettavaa strategiaa. Näistä ensimmäinen on väestöstrategia, joka pyrkii edistämään koko väestön terveyttä ravitsemuksen ja liikunnan keinon. Tavoitteena on tyypin 2 vaaratekijöiden väheneminen kaikissa ikäryhmissä. Sen yhteiskunnallisten ja yksilöihin suunnattavien toimenpiteiden tärkein tavoite on lihavuuden ehkäisy.

Korkean riskin strategiassa on tarkoitus löytää ne henkilöt, joilla on keskimääräistä suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ja saada heidät seurannan piiriin. Korkean riskin yksilöitä ovat mm. tyypin 2 diabeetikoiden sukulaiset, raskausdiabeetikot, ylipainoiset (erityisesti vatsakkaat) sekä henkilöt, joilla on kohonnut verenpaine tai lievästi kohonnut verensokeri. Riskihenkilöiden seulomiseksi on Kansanterveyslaitoksella kehitelty tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake (Tuomilehto ja Lindström 2002), joka otetaan käyttöön perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.

Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia kohdistuu vastasairastuneisiin tyypin 2 diabeetikoihin. Tavoitteena on saada heidät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa järjestelmällisen hoidon piiriin ja siten ehkäistä elämänlaatua heikentävien ja hoidoltaan kalliiden lisäsairauksien kehittyminen.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttaminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja siinä hyödynnetään ajankohtaisia strategioita, ohjelmia ja projekteja sekä eri järjestöjen palveluita. Ohjelma sisältää 12 avaintoimenpidettä kolmessa ohjelman strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden toimenpiteiden mukaan tulee mm. toteuttaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemuspoliittisen toimintaohjelman esitykset ja lisätä ravitsemusterapeuttien virkojen määrää tuntuvasti, jotta perusterveydenhuollon ravitsemusasiantuntemuksen määrä kasvaisi.

Ehkäisyohjelman toteutettavuus ja kustannusvaikuttavuus arvioidaan viisivuotisessa toimeenpanohankkeessa. Toiminta alkoi vuonna 2003 neljässä sairaanhoitopiirissä: Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätietoja

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma DEHKO (Diabetesliitto)

Tyypin 2 diabetes

© TerveSuomi.fi 2008About us