Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(anvisning eller handbok)

Influenssarokotteet

Julkaistu 3.11.2005

Influenssarokotteet


Vuonna 2007 Suomessa saatavilla olevat valmisteet :

Fluarix, GlaxoSmithKline, Belgia

Flupar, Orion, Suomi

Influvac, Solvay, Hollanti

Vaxigrip, Sanofi-Pasteur MSD, Ranska


Koostumus

Influenssarokotteet sisältävät tavallisesti kahta A-tyypin influenssavirusta (H1N1- ja H3N2-alatyyppejä) ja yhtä B-tyypin influenssavirusta. Koska epideemiset virukset muuttuvat nopeasti, Euroopan lääkevirasto (EMEA) tekee Maailman terveysjärjestön suosituksen pohjalta joka vuosi keväällä päätöksen tulevan influenssakauden rokotteeseen sisällytettävistä viruskannoista. Virukset viljellään hedelmöitetyissä kananmunissa, puhdistetaan, hajotetaan ja inaktivoidaan formaldehydillä. Käyttövalmiit rokotteet koostuvat joko virusfragmenteista (esim. Vaxigrip, Fluarix ja Begrivac) tai puhdistetuista pinta-antigeeneista, hemagglutiniinista ja neuraminidaasista (esim. Influvac ja Flupar). Yksi annos (0,5 ml) influenssarokotetta sisältää immunogeenina kunkin viruksen hemagglutiniinia vähintään 15 µg sekä pieniä jäämiä kananmunan albumiinia (alle 1 µg) ja formaldehydiä (alle 30 µg).

Käyttöaiheet

Influenssarokotus kuuluu yleiseen rokotusohjelmaan ja on maksuton henkilöryhmille, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhkan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ovat jo vuosikymmeniä kuuluneet maksuttomien influenssarokotusten piiriin. 65-vuotta täyttäneet liitettiin yleiseen influenssarokotusohjelmaan vuonna 2002, sillä riski sairastua vakavaan influenssaan kasvaa iän mukana, vaikka henkilöllä ei olisi todettu perustautia.

Syksyllä 2007 influenssarokotussuositusta laajennetaan siten, että maksuttomia influenssarokotuksia tarjotaan myös kaikille perusterveille 6-35 kuukauden ikäisille lapsille. Muiden henkilöiden rokottamiseen tarvitaan lääkärin määräys ja apteekista lunastettu rokote.

Henkilö kuuluu lääketieteelliseen riskiryhmään, jos hän on vuoden sisällä ollut sairaalassa tai käynyt lääkärin vastaanotolla rokotusindikaatioihin kuuluvan sairauden ( taulukko 28) vuoksi tai hänellä on säännöllinen lääkehoito johonkin näistä sairauksista. Tämän voi selvittää potilasasiakirjoista tai KELA-kortissa olevasta erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavan sairauden numerotunnuksesta (alla).

Esimerkkejä maksuttomiin influenssarokotuksiin oikeuttavista sairauksista erikoiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavan KELA:n numerotunnuksen mukaan lueteltuna:

• 103 diabetes
• 105 lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta
• 117 leukemia, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit
• 127 elin- tai kudossiirron jälkitila
• 137 dialyysihoitoa edellyttävä uremia
• 201 krooninen sydämen vajaatoiminta
• 203 krooninen keuhkoastma ja keuhkoahtaumatauti (COPD)
• 206 krooninen sepelvaltimotauti
• 207 krooniset sydämen rytmihäiriöt

KTL antaa vuosittain yksityiskohtaisen suosituksen riskiryhmistä. Raskaana oleville, edellä mainittuihin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville voidaan antaa influenssarokotus riippumatta raskauden vaiheesta.

Maksuttoman rokotteen antamisesta voi yleensä päättää rokotuksen antava terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee hoitava lääkäri. Olennaista on hoitavan lääkärin arvio siitä, mikä on influenssarokotuksella saavutettava hyöty verrattuna taudin sairastamisen aiheuttamaan terveydelliseen riskiin, kun otetaan huomioon henkilön perussairaus tai terveydentila. Edellä mainitut taudit ovat esimerkkejä yleisimmistä rokotusindikaatioista.

Edellä esitettyjen, yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten lisäksi influenssarokotteen antaminen voi olla aiheellista myös muille henkilöille. Terveille työikäisille influenssan aiheuttama haitta on selvästi riskiryhmiin kuuluvia ja ikääntyneitä vähäisempi eikä vuosittain toistuviin rokotuksiin ole aihetta. Koska rokote on turvallinen, voidaan se kuitenkin yleensä antaa, jos henkilö haluaa suojata itsensä influenssatartunnalta. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistuttaa, että kysymyksessä ei ole yleinen flunssarokote. Influenssarokote suojaa vain influenssavirusten aiheuttamalta taudilta. Muut kuin riskiryhmiin kuuluvat voivat ostaa influenssarokotteen apteekista lääkärin kirjoittamalla reseptillä. Näiden rokotteiden maahantuonnista ja toimituksista vastaavat rokotevalmistajia edustavat maahantuojat ja lääketukkukaupat.

Käyttövalmiiksi saattaminen

Liuokset ovat kirkkaita, värittömiä ja valmiita käytettäväksi sellaisenaan.

Annostus ja antotapa

Kansanterveyslaitos suosittelee kaikille ikäryhmille 0,5 ml:n kerta-annosta influenssarokotetta.

Rokote annetaan lihaksensisäisesti (i.m.) tai ihon alle (s.c.). Vuosittaisissa rokotuksissa riittää yleensä yksi annos. Jos rokotettava lapsi on alle yhdeksänvuotias eikä ole aikaisemmin saanut influenssarokotusta, hän ei välttämättä saa riittävää suojaa yhdestä rokoteannoksesta. Tällaiselle lapselle suositellaan toisen samansuuruisen annoksen antamista noin kuukauden kuluttua ensimmäisestä. Rokotukset olisi hyvä antaa ennen influenssaepidemian alkamista. Koska rokotteen antama suoja on lyhytaikainen, rokottaminen tulisi suorittaa juuri ennen influenssakauden alkua. Epidemian puhjettuakaan rokottaminen ei ole vaarallista, mutta suojan kehittyminen vie noin kaksi viikkoa rokotuksesta.

Suojateho

Influenssarokotteen teho vaihtelee kausittain. Teho riippuu siitä, kuinka hyvin rokotteeseen valittujen viruskantojen antigeeninen rakenne vastaa epideemisten influenssavirusten antigeenirakennetta, siitä millainen on rokotettavien perusimmuniteetti suhteessa epideemisiin viruksiin ja miten voimakas altistus tartunnalle on. Riskiryhmäpotilailla ja 65 vuotta täyttäneillä rokottamisen on osoitettu vähentävän influenssasta johtuvia sairaalahoitoja keskimäärin 40-70 % ja kuolleisuutta 50-70 %. Rokotetta on tutkittu eri-ikäisillä lapsilla useissa tutkimuksissa. Parhaimmillaan rokote on estänyt yhdeksän kymmenestä influenssatapauksesta. Rokotetuilla on influenssakautena ollut jopa kolmannes vähemmän korvatulehduksia kuin rokottamattomilla.

Haittavaikutukset

Influenssarokotus on yleensä hyvin siedetty. Lievät paikalliset reaktiot ovat mahdollisia. Kananmunalle yliherkät voivat saada allergisia oireita. Myös influenssan kaltaisia oireita, kuten lihas- ja nivelkipua sekä päänsärkyä, on todettu rokotetuilla. Yksittäisiä artriittitapauksia on raportoitu 3-21 vrk influenssarokotuksen jälkeen. Hyvin harvoin on kuvattu neurologisia haittavaikutuksia, kuten näköhermon ja olkapunoksen neuriittia tai aivohermohalvauksia.

Vuotta 2006 koskevia ilmoituksia influenssarokotuksen epäillyistä haittavaikutuksista oli 10.7.2007 mennessä tullut KTL:een 26 kpl eli n. 4 ilmoitusta 100 000:ta käyttöön luovutettua annosta kohti. Tavallisimmat haitat olivat paikallisreaktioita. Vakaviksi luokiteltuja haittoja oli 4. Näistä kahdessa tapauksessa oli kyse muusta sairaalahoitoon johtaneesta sairaudesta (urosepsis ja vestibulaarineuroniitti). Lisäksi raportoitiin yksi kouristuskohtaus epilepsiaa sairastavalla ja yksi pitkittynyt kiputila.

Varotoimet ja vasta-aiheet

Yleiset vasta-aiheet. Rokotetta ei tule antaa voimakkaasti kananmunalle allergisille, jotka syödessään kananmunaa sisältäviä elintarvikkeita saavat anafylaksian oireita. Harkinta on myös paikallaan, jos aiemmasta influenssarokotuksesta on tullut voimakas reaktio. Kuumeisen infektion aikana ei tule rokottaa vaan rokotusta siirretään, kunnes potilas on toipunut.

Säilytys

Rokote on säilytettävä +2-+8 °C:ssa. Se ei saa jäätyä.

Pakkaus

Kerta-annosruisku (0,5 ml).

Lisätietoja

Influenssarokote voi suojata vain influenssa A tai B -virusten aiheuttamalta taudilta. Epidemiakautena ja itse epidemian aikanakin esiintyy aina runsaasti myös muiden virusten (esim. RSV, parainfluenssa) aiheuttamia hengitystieinfektioita, joihin rokote ei tehoa. Influenssavirukset muuntuvat yhdenkin epideemisen kauden aikana usein niin paljon, että maailmanlaajuisesti suositeltu viruskantakoostumus ei ole kaikkialla optimaalinen. KTL:n influenssalaboratorio ylläpitää ajantasaista tilannetiedotetta kotisivuillaan www.ktl.fi/flu/index.html. KTL toimittaa syksyisin ilman tilausta kunnallisille rokoteasiakkailleen 6-35 kuukauden ikäisten pikkulasten, 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden ja riskiryhmien rokotuksia varten tarvittavat rokotteet.
© TerveSuomi.fi 2008About us