Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Vaihtoehtoisen menetelmän käyttö

Julkaistu 13.7.2005

Vaihtoehtoisen menetelmän käyttö

Vaihtoehtoisen menetelmän käyttö

Euroopan komissiota avustavan eurooppalaisten mikrobiologien ryhmän (EMAG) tärkeimpänä työkohteena on menetelmien ekvivalenttisuuden toteamiseksi eri jäsenmaissa tehtyjen vertailututkimusten arviointi. Tässä arvioinnissa tulee olemaan mukana myös Ruotsin ja Suomen yhteistyönä tehty koliformimenetelmien vertailututkimus, jonka tuloksien pohjalta Ruotsissa ja Suomessa on jo annettu kansalliset ohjeet:

Talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen 461/2000 mukaisessa talousveden viranomaisvalvonnassa sovellettavat koliformisten bakteerien ja Escherichia coli –bakteerin määritysmenetelmät

© TerveSuomi.fi 2008About us