Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Eurooppalaiset vesiasiantuntijat tapasivat Kuopiossa

  • Korhonen, Leena
Julkaistu 11.2.2004

Eurooppalaiset vesiasiantuntijat tapasivat Kuopiossa

Eurooppalaiset vesiasiantuntijat tapasivat Kuopiossa

Eurooppalainen talousvesialan konferenssi "The1st WEKNOW Annual Drinking Water Conference in Europe". pidettiin 12.-14.10. Kuopiossa Hotelli Scandicissa. Kokoukseen osallistui runsaat sata vesialan asiantuntijaa, päättäjää ja vesilaitosten edustajaa 23 eri maasta, mukaan luettuna lähes kaikki EU:n jäsen-, tulokas- sekä liitännäismaat.

Konferenssi oli osa kolmivuotista EU-projektia "Web-based European Knowledge Network on Water (WEKNOW)". Tämän projektin tavoitteena on luoda vesitutkijoita ja -tutkimuksia esittelevä talousvesien tietoverkosto eurooppalaisten tutkijoiden, päättäjien sekä vesilaitosten käyttöön. Verkoston piiriin kuuluvat EU-maat, EU-jäsenyyttä hakevat maat ja EU:n liitännäismaat. Verkosto pyrkii edistämään eurooppalaisten tutkijoiden, tutkimuslaitosten, viranomaisten sekä vesilaitosten välistä tiedonvaihtoa talousveden kemiallisesta ja mikrobiologisesta laadusta sekä veden laadun valvonta-järjestelmistä. Lisätietoa projektista löytyy internet-sivustossa www.weknow-waternetwork.com

Konferenssissa oli sekä suullisia että posteresityksiä. Kutsuttuina puhujina oli johtavia talousvesiasiantuntijoita EU:sta, WHO:sta sekä useista eri Euroopan maista. Talousveden kemiaa sekä mikrobiologiaa käsiteltiin rinnakkaisissa istunnoissa. Kemian puolella mielenkiinnon kohteena olivat "uudet kemikaalit", torjunta-aineet ja niiden metaboliatuotteet, lääkeaineet ja syanotoksiinit. Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista, kuten lyijystä ja kuparista sekä muoviputkista liukenevista aineista oli myös esitykset.

Mikrobiologian esityksissä käsiteltiin menetelmävertailun kriteerejä, molekyylibiologiaan perustuvia mikrobien tunnistusmenetelmiä (mm. DNA-chip), riskinarviointia sekä verkostoveden mikrobiologiseen stabiilisuuteen liittyviä ongelmia. Biofilmeistä sekä juomavedessä esiintyvistä eri patogeeneista oli posteresityksiä. 

Omina teemoinaan olivat erilaiset talousveden valmistuksen ja laadunvalvonnan uudet teknologiat. Näytteenoton ja valvonnan strategiat herättivät runsasta keskustelua. Käytyjen keskustelujen pohjalta laadittiin ehdotukset EU:n juomavesidirektiivin uusimistarpeesta neuvottelevaa seminaaria varten, joka pidetään Brysselissä lokakuun lopulla.

Kunkin istunnon teemoihin sisältyi eri maiden kokemusten vaihtoa EU:n juomavesidirektiivin soveltamisessa esiin tulleista ongelmista ja niiden ratkaisuista. Konferenssissa esiteltiin myös eri maiden kansallisia tutkimusohjelmia. Seuraavan kerran WEKNOW-kongressi järjestetään Bratislavassa, Slovakiassa keväällä 2005.

Leena Korhonen
KTL, Ympäristöepidemiologian osasto 

© TerveSuomi.fi 2008About us