Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Synnytyskivun lievitys kipu- ja rauhoittavillalääkkeillä

  • Päivi Heiskanen
Julkaistu 20.5.2008, tarkistettu 20.5.2008

Synnytyskivun lievitys kipu- ja rauhoittavillalääkkeillä

Yleisin kipulääke synnytyksen alkuvaiheessa on petidiini. Se on turvallinen kipulääke avautumisvaiheessa, kunhan annostus ja ajoitus ovat harkittuja. Synnytyksen yhteydessä voidaan käyttää myös rauhoittavia lääkkeitä, joista yleisin on diatsepaami. Pienillä annoksilla ei ole havaittu sivuoireita eikä vahingollisia vaikutuksia lapseen.

Vahvat kipulääkkeet sopivat parhaiten synnytyksen alkuvaiheen, latentin vaiheen tai avautumisvaiheen alun kivunlievitykseen. Käytetyin lääke on petidiini, jota annetaan injektiona lihakseen.

Petidiini kulkee nopeasti istukan läpi ja vaikuttaa vastasyntyneen hengitykseen riippuen lääkkeen antamisesta kuluneesta ajasta. Kuitenkin petidiiniä pidetään turvallisena kipulääkkeenä avautumisvaiheessa, kunhan annostus ja ajoitus ovat harkittuja. Lähempänä synnytystä voidaan käyttää ei-addiktiivisia lääkkeitä, kuten metamitsolia (esim.Litalgin).

Rauhoittavien lääkkeiden käyttö synnytyksessä on tarvittaessa mahdollista. Voimakas pelon, ahdistuneisuuden ja turvattomuuden tunne lisäävät kivun aistimisen herkkyyttä, eikä aina pelkkä kivunlievitys riitä. Diatsepaamilla pelko ja tuskaisuus lievittyvät huomattavasti. Samalla lihakset rentoutuvat.

Pienillä annoksilla ei ole havaittu sivuoireita eikä vahingollisia vaikutuksia lapseen. Ongelmat esiintyvät toistuvissa ja suurissa diatsepaamiannoksissa. On olemassa myös muita synnytyksen aikana käytettäviä rauhoittavia lääkkeitä, mutta ne ovat diatsepaamia harvemmin käytössä.

Lääkkeen annossa on aina otettava kaikki vaikuttavat tekijät huomioon. Joskus pelon, ahdistuneisuuden ja tuskaisuuden erottaminen kivusta on vaikeaa, koska ne kaikki kietoutuvat toisiinsa. Nykyisin kivunlievitysmenetelmät ovat niin tehokkaita, että rauhoittavien lääkkeiden käyttö on huomattavasti vähentynyt.

Lähteet

  • Liukkonen, Heiskanen, Lahti, saarikoski. 1998. Synnytyskivun lievittäminen. Kirjayhtymä Oy
© TerveSuomi.fi 2008About us