Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

ability

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

49 hits

pages

Onnistunut paluu työhön sairausloman jälkeen

Työhön palaamista kannattaa ajatella neuvottelutilanteena ja miettiä siihen liittyviä asioita etukäteen. Jo sairauslomalle jäädessä on hyvä sopia, pidetäänkö sen aikana yhteyttä työpaikalle ja miten työhönpaluupäivään valmistaudutaan.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Liikunnan vaikutukset

Tässä osiossa käsitellään liikunnan vaikutusta ihmisen yleiseen hyvinvointiin.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (kansalaiset)
information page

Liikunta ja iän tuomat muutokset

Liikunta ei estä vanhenemista, mutta se voi pienentää ikääntymiseen liittyvien muutosten astetta ja seurauksia. Liikuntaa ei ole milloinkaan myöhäistä aloittaa mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (kansalaiset)
information page

Perifeerinen neuropatia 1

Neuropatiaan liittyvät kipuoireet haittaavat unen laatua ja lisäävät päivänaikaista väsymystä sekä altistavat sekundaariselle masennukselle.

Diabetesliitto
1.1.1999 → (asiantuntijat (ammattilaisryhmä))
information page

Tukea pitkäaikaissairauden kustannuksiin

Kansaneläkelaitos (Kela) voi myöntää vammaistukea työikäiselle vammaiselle, joka ei saa kansaneläkelain tai ansioeläkelain mukaista kuntoutusrahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä. Tuen tarkoituksena on edistää jokapäiväisessä elämässä selviytymistä ja korvata sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa haittaa, avun tarvetta tai kustannuksia. Vammaistuki on kolmiportainen.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Pääkirjoitus: Hyvä työkyky ja toimintakyky Suomen menestymisen avaimia

Koko väestön vanhenemisen myötä terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve ja kustannukset kasvavat. Työvoima ikääntyy ja voi käydä riittämättömäksi. Ajankohtainen työeläke...

Kansanterveyslaitos
27.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Suomalaisten terveys

Väestön terveyden ja sen kehityksen tuntemisen avulla voidaan edistää terveyttä, suunnitella terveyspalveluja ja terveys- ja sosiaaliturvaa sekä kehittää terveyspolitiikkaa. Tätä tarkoitusta varten laadita

Kansanterveyslaitos
28.9.2006 → (aikuiset), (kansalaiset)
information page

Terveys 2015

Terveys 2015 on Valtioneuvoston keväällä 2001 hyväksymä valtakunnallinen pitkän ajan kansanterveysohjelma. Ohjelma linjaa Suomen terveyspolitiikkaa seuraavien 15 vuoden ajan.

Kansanterveyslaitos
21.12.2004 → (aikuiset), (kansalaiset)
guide

IKINÄ-opas

IKINÄ (= Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat - opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn) on tarkoitettu iäkkäiden ihmisten parissa perusterveydenhuollossa ja / tai laitoshoidossa työskenteleville. Opas tarjoaa..

Kansanterveyslaitos
6.10.2006 → (kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym.), (lääkärit), (perushoitajat ja lähihoitajat), (sairaanhoitajat), (sosiaalityöntekijät), (terveydenhoitajat)
guide

Työkalu terveyden edistämiseen

Väestön fyysisen kunnon mittaukseen ei ennen UKK-kävelytestiä ollut sellaista testiä, joka soveltuisi erityisesti normaali- ja heikkokuntoisille ihmisille.Myös liikunnan edistämistyöhön kaivattiin uusia vaihtoehtoja vanhoille testeille.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
test
49 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us