Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

youth

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

hits

pages

  • 1

Mielenterveyden eroja tutkitaan

Suomessa mielenterveyden ja sosioekonomisen aseman yhteyttä on tutkittu vähän. Erityisen vähän on pitkittäistutkimuksia mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin sosioekonomisista eroista eri elämänvaiheissa.

Kansanterveyslaitos
27.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Nuoruuden koulutus-, työ- ja perheura tärkeitä sosiaaliryhmien kuolleisuuserojen selittäjiä

Sosiaaliryhmien välisiä kuolleisuuseroja ei ole pystytty täysin selittämään aikuisiän oloilla tai elintavoilla. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella tehdyn tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että...

Kansanterveyslaitos
27.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Tupakointi jatkuu useimmilla nuoruudesta aikuisuuteen - koulutuksen yhteys tupakointiin vahva

Meri Paavola tutki väitöskirjatyössään kouluikäisille suunnatun tupakoinnin ehkäisyohjelman vaikutuksia, tupakointia ennustavia tekijöitä, tupakoinnin lopettamista sekä tupakoinnin yhteyttä...

Kansanterveyslaitos
4.1.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Nuoruusiän hyvinvoinnin erot vaikuttavat aikuisikään saakka

Nuoruusiän kasvuolosuhteiden ja mielenterveyden vaikutus ulottuu aikuisiän mielenterveyteen ja sosiaaliseen asemaan. Perheen vaikeudet ja ongelmat voivat vaikuttaa etenkin alemmista sosiaaliryhmistä tulevien nuorten mielenterveyteen ja...

Kansanterveyslaitos
4.1.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Depressive symptoms in adolescence as predictors of early adulthood depressive disorders and maladjustment

The authors examined the association between self-reported depressive symptoms in adolescence and mental well-being in early adulthood.

Kansanterveyslaitos
1.6.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Mielenterveyden esiintyvyys ja taustatekijät

Hankkeen tarkoituksena on sekä tuottaa ajankohtaista tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä väestössä, että tutkia mielenterveyden kehitystä: sekä mielenterveyden...

Kansanterveyslaitos
17.6.2005 → (asiantuntijat)
organizational info
hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us