Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

air pollutants

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

11 hits

pages

Päätoimittajalta: Terveydelle haitallisen ympäristön aiheuttamiin ongelmiin pitää puuttua

Homeen aiheuttamista terveysongelmista on saatu tänä keväänä uutta tietoa. Tuoreessa verrokkitutkimuksessa osoitettiin lasten astman ja kodin kosteusvaurion yhteys. Solutason tutkimukset ovat osoittaneet mikrobien...

Kansanterveyslaitos
5.4.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Pääkirjoitus: Puhtaampia tuulia Brysselistä

Puhdasta ilmaa Euroopalle (Clean Air for Europe, CAFE) -ohjelma tuottaa ehdotuksen Euroopan Unionin ilmansuojelustrategiasta vuoteen 2020 asti. Euroopan kuudennessa ympäristöohjelmassa EU:n jäsenmaat ja parlamentti pyysivät...

Kansanterveyslaitos
5.9.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Toiset altistuvat, toiset huolestuvat ilmansaasteista

Ilmansaasteet aiheuttavat merkittäviä haittoja terveydelle. Vaikka niitä voidaan ehkäistä vain tuntemalla ilmansaasteille altistumiseen, koettuun häiritsevyyteen ja huolestuneisuuteen vaikuttavia tekijöitä...

Kansanterveyslaitos
21.12.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Pääkirjoitus: Saasteet joita hengitämme – sisällä ja ulkona

Ilman saasteiden tutkimus on jakautunut ulkoilman ja sisäilman saasteiden tutkimukseen. Näiden tutkijoilla on eri kansainväliset järjestöt, konferenssit ja julkaisusarjat. Ulkoilman saasteiden tutkijat todistavat, että...

Kansanterveyslaitos
5.4.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Väitöskirjauutisia, Kansanterveyslehti 5/2005

Toimintakyky ja ruokatottumukset ovat kohentuneet mutta lihavuus lisääntynyt: Suomen eläkeikäisen väestön toimintakyky kohenee samalla kun ruokatottumukset ovat muuttuneet terveellisemmiksi ja miesten tupakointi on...

Kansanterveyslaitos
16.6.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Eri lähteistä peräisin olevien kaupunki-ilman hiukkasten vaikutukset

Yhdyskuntailman hiukkasmaiset ilmansaasteet aiheuttavat nykyisin kehittyneissä maissa merkittävimmät ympäristöterveydelliset ongelmat, kun huomioidaan altistuvien ihmisten määrä ja haittojen vakavuus.

Kansanterveyslaitos
5.4.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Yhdyskuntailma

Sivu sisältää Kansanterveyslaitoksen ympäristöterveyden osaston viimeaikaisia yhdyskuntailman epäpuhtauksille tai polttomoottoreiden päästöille altistumista ja terveysvaikutuksia koskevia tutkimushankkeita.

Kansanterveyslaitos
8.11.2004 → (tutkijat)
research activity

Väitöskirjauutisia, Kansanterveyslehti 6/2005

Suomessa kehitetyllä entsyymivalmisteella kyettiin eläinkokeessa estämään antibiooteille resistenttien bakteerien kolonisoituminen suolistoon ampisilliinihoidon aikana. Valmiste hajottaa ohutsuoleen kulkeutuneen...

Kansanterveyslaitos
4.10.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Yhdyskuntailman pienten ja ultrapienten hiukkasten vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelinten terveyteen (ULTRA1 ja ULTRA2 -tutkimukset)

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa altistumisen arviointia yhdyskuntailman eri kokoisille ja koostumuksisille hiukkasille ja arvioida hiukkasiin liittyviä terveysriskejä, keskittyen sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen.

Kansanterveyslaitos
28.6.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Eurooppalaisen työikäisen väestön altistuminen ilman saasteille (EXPOLIS)

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida eurooppalaisen työikäisen väestön altistumista ilman epäpuhtauksille, selvittää altistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäisiä suhteita sekä luoda..

Kansanterveyslaitos
8.11.2004 → (asiantuntijat)
organizational info
11 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us