Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

drugs

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

22 hits

pages

Päihdepotilaan tahdosta riippumattomat toimenpiteet

Päihteiden väärinkäytöstä tai päihderiippuvuudesta kärsivä henkilö voidaan määrätä sairaala- tai laitoshoitoon mielenterveyslain, päihdehuoltolain tai lastensuojelulain perusteella. Lainsäädännön tarkoituksena on turvata päihdepotilaalle tarvittava hoito silloin, kun hän vaarantaa terveytensä päihteiden käytön tai siihen liittyvän mielenterveyden häiriön vuoksi. Pakkohoidon perusteena on päihdepotilaan kyvyttömyys sairautensa tai päihderiippuvuutensa vuoksi tehdä harkittuja päätöksiä.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Päihde- ja huumeriippuvuus

Huume- ja päihderiippuvuudelle on alkoholismin

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö

Erilaisten päihdyttävien aineiden tai lääkkeiden väärinkäytölle on ominaista aineen toistuva käyttö tavalla, josta on erilaisia terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja. Aineen käytön vuoksi henkilön loukkaa itsensä, ei kykene tekemään vastuullisesti työtään, laiminlyö vastuunsa lasten vanhempana, ajautuu riitoihin puolisonsa kanssa, syyllistyy rattijuoppouteen, tappeluihin tai muihin lain rikkomuksiin jne.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Vieroitusoireyhtymät

Vieroitusoireilla tarkoitetaan oireita, jotka ilmenevät henkilön lopettaessa pitempään käyttämänsä lääkkeen, päihteen tai huumeen käytön tai vähentäessään käyttämänsä aineen päivittäistä annosta.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Tietoa huumeista

Ihmiset ovat kautta vuosisatojen käyttäneet päihteitä, eli ns. psykoaktiivisia aineita vaikuttaakseen mielialaansa, ajatuksiinsa ja käyttäytymiseensä. Alkoholi, tupakka ja erilaiset luonnonmukaiset ja synteettiset...

Kansanterveyslaitos
25.9.2006 → (aikuiset), (kansalaiset), (nuoret aikuiset), (nuoret), (vanhukset)
information page

Huumeiden aiheuttamat päihtymystilat

Päihteiden tai huumeiden aiheuttamalla päihtymyksellä tarkoitetaan päihteen tai huumeen aiheuttamaa myrkytystilaa, jossa henkilö ei päihteen vaikutuksen vuoksi kykene hallitsemaan käytöstään, käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti, kärsii peloista, harhaluuloista tai harha-aistimuksista tai hänellä ilmenee erilaisia päihteen yliannoksien aiheuttamia somaattisia oireita.

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä kysymyksiä työterveyshuollosta.

Työterveyslaitos
27.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Päihteidenkäyttö ja raskaus - alkoholin vaikutuksia raskaudenkulkuun ja sikiöön

Alkoholi on yleisin sikiötä vaurioittava tekijä Suomessa. Vuosittain maassamme syntyy noin 300 alkoholin vaurioittamaa lasta. Alkoholin lisäksi myös muiden päihteiden käyttö sekä päihteiden sekakäyttö ovat lisääntyneet. Vähäinenkin säännöllinen alkoholinkäyttö saattaa haitata sikiön kehitystä. Erityisen herkkä vaurioitumiselle on sikiön keskushermosto (aivot ja selkäydin), sillä se kehittyy koko raskauden ajan ja on siten vaurioille alttiina läpi koko raskauden.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
16.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Alkoholin runsas käyttö lisää sairastavuutta ja pahentaa monien sairauksien oireita. Alkoholi on merkittävin suomalaisen työikäisen miehen ennenaikaiseen kuolemaan johtava tekijä.

Kansanterveyslaitos
14.12.2005 → (kansalaiset)
information page

Päihteet liikenteessä

Liikkuminen kuuluu oleellisena osana suomalaiseen kesänviettoon. Kukapa ei olisi nauttinut vauhdin hurmasta kesäisillä maanteillä tai kaupunkien kaduilla? Tukka tuulessa hulmuten tai ilmastoidussa autossa nauttien tuoksut ja maisemat vaihtuvat ja elämä...

Kansanterveyslaitos
26.5.2008 → (kansalaiset)
information page
22 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us