Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

effects

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

203 hits

pages

Terveyshaitat

Suomessa arvioidaan altistuvan puupölylle noin 65 000 työntekijää eli 2,8 % työllisistä. Heistä noin 6000 työntekijää altistuu suurille, yli 5 mg/m³ pitoisuuksille ja noin 24 000 pienille, alle 0,5 mg/m³ pitoisuuksille. Valtaosa työntekijöistä altistuu usean puulajin pölylle.

Työterveyslaitos
19.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Lääkkeiden haittavaikutukset

Jokaisella lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia. Läheskään kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan niitä koe, tai haittavaikutukset ovat niin lieviä, että lääkitystä voidaan jatkaa. Usein niitä ilmaantuu lääkehoidon alkaessa, mutta hoidon jatkuessa ne voivat poistua kokonaan. Pahimmillaan haittavaikutukset ovat hengenvaarallisia.

Duodecim Lääkärikirja
26.3.2007 → (kansalaiset)
information page

Tärinän haittavaikutukset

Tietoa tärinän haittavaikutuksista

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Ikääntymisen vaikutus muistiin

Ikääntymisen toimintakykymuutoksia kuvaavissa kirjoituksissa ei useinkaan kerrota, minkä ikäisistä ihmisistä niissä on kyse. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lieviä eroja nuorten ja vanhempien ikäryhmien välisissä muistisuorituksissa todetaan noin 45-50 -vuoden iästä alkaen.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Biologiset tekijät

Biologisilla tekijöillä tarkoitetaan mikro-organismeja, kuten bakteereita, viruksia, sieniä ja loisia. Niitä esiintyy mm. maataloudessa, puu-, tupakka- ja elintarviketeollisuudessa, jätteenkäsittelyssä ja mikrobiologisissa laboratorioissa.

Työterveyslaitos
18.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Ikääntyminen

Puhummeko kalenteri-iästä, biologisesta iästä vai psykologisesta iästä? Kaikki ihmiset ikääntyvät samalla kronologisella vauhdilla, mutta biologisesti ja psykologisesti me vanhenemme eri tavoin ja eri nopeudella.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Liikunnan vaikutukset

Tässä osiossa käsitellään liikunnan vaikutusta ihmisen yleiseen hyvinvointiin.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (kansalaiset)
information page

Fluoridi

Erityisesti Kaakkois-Suomen rapakivialueilla (Kymenlaaksossa) maaperässä on runsaasti fluoridia ja pohjaveden fluoridipitoisuus on epätavallisen korkea. Pohjavedessä on tavallisesti fluoridia alle 0.1 mg/l.

Kansanterveyslaitos
18.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Fysikaaliset työympäristötekijät

Fysikaalisista altisteista ovat melu, tärinä, valaistus ja lämpöolot suoraan aistein havaittavissa, joten niiden aiheuttamat suoranaiset ja välilliset haitat ovat myös helpoimmin tunnistettavissa. Myös ilmastointitekniikka lasketaan usein kuuluvaksi fysikaalisiin työympäristötekijöihin.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Mitä diabetes on?

Tyypin 2 diabetes on yleinen kansansairaus. Sitä sairastaa noin 5 prosenttia suomalaisista. Tyypin 2 diabeteksen toinen nimi on aikuistyypin diabetes.

Oulun Omahoito / Oulun seudun ammattikorkeakoulu
1.1.2008 → (kansalaiset)
information page
203 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us