Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

alcoholism

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

21 hits

pages

Alkoholivieroitusoireyhtymä

Alkoholin vieroitusoireyhtymällä tarkoitetaan oireita, jotka ilmenevät henkilön lopettaessa pitempään käyttämänsä alkoholin päivittäisen käyttönsä tai vähentäessään selvästi käyttämänsä alkoholin päivittäistä määrää.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholiriippuvuus (alkoholismi)

Alkoholiriippuvuudelle (alkoholismille) on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista. Alkoholismiin liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittyminen, jolloin henkilön kyky sietää alkoholin vaikutuksia on kohonnut (toleranssi) ja hänellä ilmenee alkoholin käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä eriasteisia vieroitusoireita. Vieroitusoireyhtymä (ks. Alkoholivieroitusoireyhtymä

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholipäihtymys

Alkoholipäihtymys on luonteeltaan runsaan alkoholin käytön aiheuttama myrkytystila, jossa henkilö ei kykene hallitsemaan itseään tai käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti (esimerkiksi aggressiivisesti tai asiattoman seksuaalisesti). Hänen puheensa on sekavaa tai epäselvää, hän ei kykene koordinoimaan liikkeitään, hän horjahtelee tai hänen tarkkaavaisuutensa tai muistinsa on heikentynyt.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö

Erilaisten päihdyttävien aineiden tai lääkkeiden väärinkäytölle on ominaista aineen toistuva käyttö tavalla, josta on erilaisia terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja. Aineen käytön vuoksi henkilön loukkaa itsensä, ei kykene tekemään vastuullisesti työtään, laiminlyö vastuunsa lasten vanhempana, ajautuu riitoihin puolisonsa kanssa, syyllistyy rattijuoppouteen, tappeluihin tai muihin lain rikkomuksiin jne.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Viinatutkija luottaa suomalaisiin

Suomalaisten kansanterveydellinen ongelma numero yksi, alkoholi, työllistää Kansanterveyslaitoksella merkittävän joukon tutkijoita. Alkoholitutkija Hannu Alhon työ tähtää uusien hoitomuotojen...

Kansanterveyslaitos
12.5.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Alkoholin terveyshaitat

Hanke tuottaa, arvioi ja välittää tietoa alkoholin terveysvaikutusten alkuperästä, erityisesti alkoholin aiheuttamista sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä.

Kansanterveyslaitos
4.6.2004 → (tutkijat)
research activity

Miten suhtautua nuorten alkoholinkäyttöön?

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että lapsuudessa ja nuoruudessa aloitettu alkoholin käyttö on terveydelle haitallista ja johtaa merkittävästi useammin alkoholiriippuvuuteen kuin myöhemmin aloitettu alkoholin...

Kansanterveyslaitos
28.9.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Päihderiippuvuuden neurobiologia

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa alkoholin ja muiden päihteiden keskushermostovaikutuksista ja selvittää alkoholismin hermostollista perustaa. Tämä luo edellytykset kehittää uusia keskushermostovaikutteisten...

Kansanterveyslaitos
4.6.2004 → (tutkijat)
research activity

Viina ei olekaan viisasten juoma

Erilaisia alkoholi-näkemyksiä esiin tuoneet lääkärit Juhani Seppänen ja Hannu Alho istahtivat pyynnöstä saman pöydän ääreen keskustelemaan alkoholista. Viinasta.

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Mini-interventio – terveydenhuollon keino vähentää alkoholihaittoja

Mini-interventiolla tarkoitetaan lääkärin tai hoitajan tavallisen vastaanottokäynnin yhteydessä antamaa lyhyttä terveysneuvontaa. Mini-interventio on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi, ja se on yksi...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article
21 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us