Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Hepatiitti A vuonna 2006

Julkaistu 9.10.2006

Hepatiitti A

Vuonna 2006 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 26 hepatiitti A -tapausta (ilmaantuvuus 0,5/100 000) eli yhtä monta kuin vuonna 2005. Tapauksista 13 oli miehiä ja 13 naisia. Yhdessätoista sairaanhoitopiirissä ei todettu ainuttakaan tapausta. Eniten eli kuusi tapausta todettiin 20–24-vuotiailla, yli 75-vuotiailla viisi tapausta ja alle viisivuotiailla neljä tapausta. Tartunnoista 11 oli saatu ulkomailla, seitsemän Suomessa, yksi joko Suomessa tai Norjassa, ja seitsemän tapauksen tartuntamaata ei ilmoitettu. Kaksi kotimaista tapausta oli saanut tartunnan lähiomaiselta, joka oli sairastunut ulkomaanmatkan jälkeen.

Hepatiitti A:n ilmaantuvuus on vuosien 2002–2003 ruiskuhuume-epidemioiden jälkeen pysynyt matalana. Todennäköisesti tähän on vaikuttanut riskiryhmiin kohdennetut rokotukset. Lähiomaisten suojaaminen gammaglobuliinilla tai rokottamalla tulee muistaa hepatiitti A -tartuntojen yhteydessä Suositus toimenpiteistä hepatiitti A-tartuntojen ehkäisemiseksi


Tartuntataudit Suomessa julkaisut

© TerveSuomi.fi 2008About us