Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

KTL seuraa elintapoja

Julkaistu 25.9.2006

KTL seuraa elintapoja

Suomalaisten elintapaseuranta

Kansanterveyslaitos on seurannut työikäisten suomalaisten terveyttä ja elintapoja vuodesta 1978 Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen -seurantatutkimuksella. Tutkimus on toteutettu vuosittain postikyselytutkimuksena. Tavoitteena on terveyskäyttäytymisen muutoksien seuraaminen väestötasolla ja eri väestöryhmissä. Tutkimusta hyödynnetään muun muassa arvioitaessa terveyspoliittisten toimien ja terveydenedistämisohjelmien vaikuttavuutta. Lisäksi AVTK -aineistoa käytetään laajasti muissa eri tutkimuksissa.

Suomalaisten tupakointi, ruokailutottumukset, alkoholinkulutus, liikunta ja ylipaino ovat alueita, joista Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen antaa tietoa.

Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen -seurantatutkimus


Kansalliset terveyskertomukset

Kansallisten terveyskertomusten avulla voidaan seurataan kansalaisten terveyttä ja sen kehitystä, suunnitella terveyspalveluita ja terveys- ja sosiaaliturvaa sekä terveyspolitiikkaa. KTL:n johtaman Terveys 2000 -tutkimuksen avulla hankittiin tietoa tärkeimmistä kansansairauksista, niiden syistä ja hoitotilanteesta sekä työ- ja toimintakyvystä.

Terveys 2000 -tutkimuksen perusteella voitiin todeta suomalaisten aikuisten terveyden ja toimintakyvyn parantuneen selvästi viimeisen 20 vuoden aikana. Myös koettu terveys oli selvästi parempi aiempaan verrattuna. Seerumin kolesterolipitoisuus oli pienentynyt, verenpainetaso huomattavasti alentunut ja sepelvaltimotauti harvinaistunut.

Toisaalta eräät sairaudet ja terveyttä uhkaavat tekijät olivat puolestaan yleistyneet. Suurella osalla suomalaisista aikuisista on edelleen suurentunut riski sairastua verenkiertoelinten sairauksiin ja diabetekseen. Tuki- ja liikentaelinten sairaudet ovat niiden vähentymisestä huolimatta keskeisiä kansanterveydellisiä ongelmia, joiden torjuntaan on syytä kiinnittää lisää huomiota. Nykyisin kansanterveyttä uhkaavat muun muassa diabetes, astma, mielenterveysongelmat ja psyykkiset oireet.

Terveys 2000
© TerveSuomi.fi 2008About us