Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(anvisning eller handbok)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta

  • Nohynek, Hanna
Julkaistu 17.12.2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta

STM:n asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 421/2004 antaa ohjeet käytössä olevasta rokotusohjelmasta.

Vuoden 2006 alusta astui voimaan sosiaali- ja terveysministeriön yleisiä rokotuksia koskevan asetuksen 421/2004 väliaikainen muutos 908/2005. Muutoksen mukaan Ahvenanmaalla toteutetaan vuosina 2006-2010 rokotuskampanja puutiaisaivotulehduksen torjumiseksi.

1.9.2006 tuli voimaan sosiaali-ja terveysministeriön yleisiä rokotuksia koskevan asetuksen muutos 726/2006. Muutoksen perusteella henkilöille, joilla on lisääntynyt vaara saada tuberkuloosi, annetaan BCG-rokotus Kansanterveyslaitoksen määrittelemien rokotusaiheiden mukaisesti.

STM:n asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta sekä asetuksen muutokset löytyvät Valtion säädöstietopankista (linkki www.finlex.fi).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/1986) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 935/2003:

1 luku, Rokotukset

1 § Yleisessä rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet ja väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta annettavat rokotukset on lueteltu liitteessä.

2 § Henkilöryhmille, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhkan, annetaan vuosittain ennen epidemiakauden alkua influenssarokotus. Kansanterveyslaitoksen on määriteltävä vuosittain käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet

Henkilölle, jolla on lisääntynyt vaara saada tuberkuloositartunta, annetaan BCG -rokotus Kansanterveyslaitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti.

Henkilölle, jolla elinolosuhteidensa vuoksi on lisääntynyt vaara saada hepatiitti A tai B -tartunta, annetaan hepatiittirokotukset HAV-, HBV- tai HAV- ja HBV -rokote Kansanterveyslaitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti.

2 a §

Henkilölle, joka asuu Ahvenanmaalla, annetaan puutiaisaivotulehdusrokotus Kansanterveyslaitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti.

Rokotukset on lueteltu liitteessä.

3 § Annetut rokotukset on merkittävä potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä. Lomakkeeseen tai tietojärjestelmään merkitään rokotetun nimi, osoite, yhteystiedot, rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja. Merkintä lapsen rokotuksesta tehdään myös vanhemmille annettavaan lapsuusiän terveyskorttiin. Aikuisten rokotuksista tehdään merkintä henkilökohtaiseen terveyskorttiin.

4 § Kansanterveyslaitoksen on seurattava rokotusten kattavuutta.

5 § Terveydenhuollon ammattihenkilönon ilmoitettava rokotusten aiheuttamat vakavat tai odottamattomat haittavaikutukset tähän tarkoitetulla lomakkeella Kansanterveyslaitokselle. Kiireellisessä tapauksessa ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse. Myös rokotusten ei-vakavat haittavaikutukset voidaan ilmoittaa Kansanterveyslaitokselle.

2 luku, Tartuntatautien raskaudenaikainen seulonta

6 § Raskaana olevalta otetaan terveystarkastuksen yhteydessä hänen suostumuksellaan verinäyte vastasyntyneen tartuntatautien ehkäisemiseksi.

Verinäytteestä tehdään tutkimus kuppataudin ja HIV-infektion varhaiseksi toteamiseksi sekä hepatiitti B -viruksen kantajuuden toteamiseksi.

3 luku, Voimaantulo

7 § Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan yleisten vapaaehtoisten rokotusten järjestämisestä 18 päivänä lokakuuta 2002 annettu sosiaali- ja terveysministeriön ohje nro 2002:1 sekä yleisten vapaaehtoisten terveystarkastusten järjestämisestä 17 päivänä kesäkuuta 1993 annetun sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen nro 1993:26 kohta 4 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa käytössä olevan rokotusohjelman mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2005 aloitettuja rokotuksia jatketaan 1 §:n mukaista rokotusohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, Lääkintöneuvos Merja Saarinen

Yleisessä rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet
BCGtuberkuloosirokote (Bacillus CalmetteGuérin)
DTaP-IPV-Hibkurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IPV)- ja Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
DTaP-IPVkurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (aP)- ja polio (IPV) -rokote
dtapkurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä(ap) -rokote
DTkurkkumätä (D)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote
dTkurkkumätä (d)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote; tehos terokotuksiin
HibHaemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
IPVinaktivoituja tyyppi 1, 2 ja 3 viruksia sisältävä poliorokote
MPRtuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) -rokote
HAVhepatiitti A -rokote
HBVhepatiitti B -rokote
HAV ja HBVhepatiitti A ja hepatiitti B -rokote
influenssainfluenssarokote
TBE puutiaisaivotulehdusrokote
Rokotteiden antigeenimääriä kuvaavat merkinnät
D, T, Pkorkeampi antigeenimäärä
d, t, palhaisempi antigeenimäärä

Lasten ja nuorten rokotukset

DTaP-IPV-Hib3 kk
DTaP-IPV-Hib5 kk
DTaP-IPV-Hib12 kk
MPR I14-18 kk
DTaP-IPV4 v
MPR II6 v
dtap14-15 v

Jos rokotusohjelma ei ole toteutunut suositellun aikataulun mukaisesti, rokotussuoja täydennetään puuttuvien rokoteannosten osalta ohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.

DTaP-IPV-Hib- ja DTaP-IPV-yhdistelmärokotteen sijasta voidaan käyttää myös erillis- tai muita yhdistelmärokotteita, jos se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos näitä yhdistelmärokotteita ei ole saatavilla.


Aikuisten rokotukset

Jokaisella aikuisella tulisi olla vähintään kolmen jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksen antama suoja. Lisäksi jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jos aikuisen rokotussuoja todetaan näiden rokotusten osalta puutteelliseksi, se täydennetään. Sen jälkeen rokotuksia jatketaan seuraavasti:

dTtehosterokotus on tarpeen 10 vuoden välein
IPV (Polio)tehosterokotus vain erityistilanteissa Kansanterveyslaitoksen antamien rokotusaiheidenmukaisesti

Asetuksen 2 §:n mukaiset rokotukset

Seuraavia rokotuksia annetaan Kansanterveyslaitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti:
RokoteIkä, josta alkaen rokotus voidaan antaa
BCG0 vrk
HBV0 vrk
HAV12 kk
HAV-HBV12 kk
Influenssa6 kk

Asetuksen 2 a §:n mukaiset rokotukset

Seuraavia rokotuksia annetaan Kansanterveyslaitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti Ahvenanmaalla asuville henkilöille:

Rokote

Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa

TBE

12 kk


© TerveSuomi.fi 2008About us