Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Kahvin juonti saattaa suojata Parkinsonin taudilta

  • Sääksjärvi, Katri
  • Knekt, Paul
  • Männistö, Satu
Julkaistu 24.9.2007

Kahvin juonti saattaa suojata Parkinsonin taudilta

Suomalaisen seurantatutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia havaintoja, joissa kahvin juonnin on havaittu olevan yhteydessä pienempään riskiin sairastua Parkinsonin tautiin. Kyseinen tutkimus on ensimmäinen laatuaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Suomalaiset ovat kahvin kulutusta tutkittaessa mielenkiintoinen väestö, koska juomme kahvia eniten maailmassa. suomi/ktlehti2007/nro8/kahvi.jpg

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ennustaako kahvin kulutus myöhemmin ilmaantuvaa Parkinsonin tautia. Tutkimusaineiston muodostivat 6 700 miestä ja naista (50–79-vuotiaita), jotka osallistuivat vuosina 1973–1976 Autoklinikkatutkimukseen eri puolilla Suomea. Tutkittavilta tiedusteltiin kuinka monta kupillista kahvia he keskimäärin joivat päivässä. Seuranta-aika tutkimuksessa oli 22 vuotta.

Tutkittavien keskimääräinen kahvin kulutus oli noin viisi kuppia päivässä. Kun vähintään neljä kuppia kahvia päivittäin juovia verrattiin niihin, jotka joivat kahvia 0–3 kuppia päivässä, oli enemmän kahvia juovilla 40 % pienempi riski sairastua Parkinsonin tautiin. Lisäksi havaittiin, että riski sairastua pieneni mitä enemmän kahvia juotiin.

Väestötutkimukset tukevat hypoteesia kahvin suojavaikutuksesta – mekanismi puuttuu

Useat väestötutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että kahvin ja kofeiinin käyttö voi vähentää riskiä sairastua Parkinsonin tautiin. Pitkäaikaisia seurantatutkimuksia on kuitenkin tähän mennessä tehty vain viisi, ja niissä on tutkittu pääosin amerikkalaista väestöä, jonka kahvikulttuuri eroaa suuresti mm. suomalaisten tavasta juoda kahvia.

Mekanismia kahvin mahdollisen suojaavan vaikutuksen taustalla ei tunneta, joten ei tiedetä, onko kahvin juonnilla todellista fysiologista vaikutusta Parkinsonin tautiin. Erilaisia tutkimushypoteeseja vaikutusmekanismin selvittämiseksi tutkitaan parhaillaan, huomion kohdistuessa erityisesti kahvin sisältämiin antioksidantteihin ja kofeiiniin. Tällä hetkellä tutkimustieto ei ole riittävää, jotta kahvin kulutuksen lisäämistä Parkinsonin taudin ehkäisemiseksi voitaisiin suositella.

Vanhuusiän sairauksien odotetaan lisääntyvän

Väestön ikärakenne Suomessa on vanhentunut nopeasti viime vuosikymmeninä. Väestön vanhetessa iäkkäille ihmisille ominaisten sairauksien, kuten Parkinsonin taudin, odotetaan lisääntyvän. Siten Parkinsonin taudin ja siihen vaikuttavien mahdollisten riski- tai suojatekijöiden tutkiminen on erittäin ajankohtainen aihe. Parkinsonin taudin perimmäistä syytä ei tiedetä, eikä ympäristötekijöidenkään osuudesta taudin kehittymisessä ole selvää tietoa. Siksi myös elämäntapa- ja ravintotekijöiden mahdolliset yhteydet Parkinsonin tautiin ovat tärkeitä tutkimuskohteita.


Katri Sääksjärvi, tutkija
Paul Knekt, tutkimusprofessori
Satu Männistö, erikoistutkija
KTL, Terveyden ja toiminta kyvyn osasto
etunimi.sukunimi@ktl.fi


Kirjallisuutta
Prospective study of coffee consumption and risk of Parkinson's disease. K Sääksjärvi, P Knekt, H Rissanen, M A Laaksonen, A Reunanen and S Männistö. Eur J Clin Nutr. advance online publication, May 16, 2007; doi:10.1038/sj.ejcn.1602788

© TerveSuomi.fi 2008About us