Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Päihteiden ja riippuvuushäiriöiden tutkimus

Julkaistu 3.3.2008

Päihteiden ja riippuvuushäiriöiden tutkimus

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on nyt ja tulevaisuudessa suomalaisten vakavin uhka. Alkoholin aiheuttamien terveysongelmien määrän tiedetään olevan suorassa suhteessa alkoholin kokonaiskulutukseen. Vuosittain noin 2 200 ihmistä kuolee alkoholin ja noin 100 huumeiden käytön seurauksena, mikä on 5 prosenttia kaikista kuolemantapauksista. Vuonna 2004 sellaisia sairaalahoitoa vaativia hoitojaksoja, joissa päihdesairaus oli pääsairautena, oli 26 673.


Alkoholitutkimus

Alkoholitutkimuksen tavoitteena on alkoholisairauksien syntytavan ymmärtäminen ja tältä pohjalta menetelmien kehittäminen ennaltaehkäisyä varten sekä haittojen havaitsemiseksi ja hoitamiseksi. Eräs keskeisimmistä haasteista on selvittää, miksi päihteen hallittu käyttö joidenkin kohdalla muuttuu hallitsemattomaksi riippuvuudeksi. Tutkimuksen tuottama tieto hermoratojen ja välittäjäainejärjestelmien toiminnasta sekä riippuvuusalttiutta säätelevistä geeneistä on auttanut tämän ja muiden keskeisten ongelmien ymmärtämisessä.

Yhteiskunnallisella tasolla voidaan tutkimuksen tuottamalla tiedolla vaikuttaa väestön alkoholinkulutukseen, alkoholin aiheuttamiin sosiaalisiin ja terveydellisiin haittoihin, sekä haittojen hallintaan tähtäävien uusien hoitomuotojen kehittämiseen.

Huumetutkimus

Huumeiden käytön lisääntymisen myötä on maassamme kiinnitetty entistä enemmän huomiota huumeiden käyttäjiin, riippuvuuden kehittymisen estoon ja huumeriippuvuudesta kärsivien hoitopaikkojen ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Eräänä onnistuneen hoidon perustana on riippuvuuden perusmekanismien tunteminen.

Tutkimusten tavoitteena on tuottaa tietoa, joka edistää erityisesti nuorten terveyttä ja toimintakykyä sekä edesauttaa syrjäytymisen ehkäisyä ja hoitoa sekä päihdetilanteen saamista hallintaan. Huumetutkimus kehittää myös päihdeanalytiikkaa viranomaistarpeisiin.
© TerveSuomi.fi 2008About us