Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Päihteiden käyttö ja muu samanaikainen mielenterveyden häiriö on arvioitua yleisempää

Julkaistu 10.6.2005

Päihteiden käyttö ja muu samanaikainen mielenterveyden häiriö on arvioitua yleisempää

Huumausaineisiin liittyvien ja samanaikaisten muiden mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyttä on selvitetty Suomessa tutkimalla sairaalahoitojaksoja vuosina 1987–2002. Selvityksessä todettiin, että kaksoisdiagnoosipotilaiden osuus on lisääntynyt ja tulevaisuudessa tulisikin varautua paremmin tämän potilasryhmän hoitoon.

Kliinisissä päihderiippuvuuden esiintyvyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa persoonallisuushäiriö (50 %) on kaksoisdiagnoosipotilailla yleisimmin esiintyvä muu mielenterveyden häiriö. Näistä tavallisin on epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Yleisyysjärjestyksessä seuraavana ovat mielialahäiriöt, erityisesti masennustila (20 %) ja psykoottiset häiriöt (15 %).

Samanaikaissairauksien luotettava toteaminen on kuitenkin vaikeaa, koska monet hoidon alussa esillä olevat oireet voivat aiheutua joko päihteen käytöstä tai erillisestä muusta mielenterveyden häiriöstä. Psyykkiset oireet ovat usein edeltäneet päihteiden käyttöä, mutta ovat saattaneet jäädä huomioimatta, jos päihteiden käyttöön liittyvä oirekuva on ollut vallitseva.

On arvioitu, että Euroopassa psykiatrisista potilaista noin 30–50 %:lla on mielenterveyden häiriön lisäksi päihdeongelma (alkoholi, rauhoittavat lääkkeet, kannabis). Päihdeongelman takia hoitoon hakeutuvilla esiintyy melko usein samaan aikaan masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä, psykoottisia häiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä.

Hoitotoimenpiteet tulee valita käytettävissä olevan tiedon perusteella niin, että annettu hoito olisi todennäköisimmin vaikuttavaa. Hyksin päihdepsykiatrian yksikössä tarjotaan kaksoisdiagnoosipotilaille integroitua hoitoa, jossa esim. skitsofrenian hoidon lähtökohtana on Käypä hoito -suositus. Samanaikaisesti skitsofrenian hoidon kanssa kaksoisdiagnoosipotilaat saavat asianmukaista hoitoa myös päihderiippuvuuteen. Hyvää hoitovastetta ei välttämättä kuitenkaan aina saada, vaikka toimittaisiin saatavilla olevien hoitosuosituksen mukaisesti.

Tällä hetkellä yleisimmin käytetyt hoitomuodot ovat peräkkäinen, rinnakkainen ja integroitu hoitomalli:

- Peräkkäinen tai sarjoittainen hoito, jossa mielenterveyden häiriöt ja päihteiden käyttöön liittyvät häiriöt hoidetaan peräkkäin ja palvelujen välillä on vain vähän yhteydenpitoa.

- Rinnakkainen hoito, jossa päihteiden käyttöön liittyvän häiriön ja mielenterveyden häiriön hoito aloitetaan samanaikaisesti mutta erillisinä (esim. mielenterveystoimisto ja A-klinikka).

- Integroitu eli kokonaisvaltainen hoito, jossa sama henkilökunta vastaa kummankin häiriön hoidosta.

Cochrane-katsauksen tulosten mukaan mikään tutkituista ohjelmista ei osoittautunut muita selvästi paremmaksi. Psykiatriassa tarvitaankin kiireellisesti kliinistä tutkimusta nimenomaan kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidosta.

Lisää aiheesta Kansanterveyslehdessä 4/2005

© TerveSuomi.fi 2008About us