Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

crimes

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

17 hits

pages

Tuhopolttohimo (Pyromania)

Tuhopolttohimossa eli pyromaniassa henkilö sytyttää harkitusti useammin kuin kerran tulipalon tuhopolttotarkoituksessa. Häiriöstä kärsivä kokee tulen ja siihen liittyvät asiat kiehtoviksi. Sytyttäessään tulipalon ja katsellessaan sen seurauksia henkilö tuntee helpottuneisuutta ja mielihyvää. Pyromaniassa tulipaloa ei sytytetä rahallisista tai ideologisista syistä, ei myöskään vihan tai koston ilmaisemiseksi eikä harhaluulon vuoksi.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Pahoinpitely ja raiskaus

Pahoinpitelyllä tarkoitetaan mitä tahansa ruumiillisen väkivallan tekemistä toiselle tai toisen terveyden vahingoittamista. Ruumiillisen pahoinpitelyn seurauksena syntyvät vammat riippuvat väkivallan muodosta ja mahdollisesti käytetyistä välineistä. Joskus voivat väkivallasta aiheutuvat henkiset vammat olla ruumiillisia huomattavampia. Perinteisen väkivallan lisäksi pahoinpitelyyn sisällytetään myös esimerkiksi taudin tahallinen tartuttaminen toiseen ihmiseen.

Duodecim Lääkärikirja
17.5.2007 → (kansalaiset)
information page

Tupakan salakuljetus Euroopan unionissa

Euroopan unionin maissa salakuljetus on kasvava ongelma. Unionin alueella vähintään 30 prosenttia markkinoilla olevista savukkeista on salakuljetettuja.

Terveyden edistämisen keskus
11.12.2006 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä - selitysmalleja

Perheväkivallan selitysteorioiksi kutsutaan tavallisesti uhrien näkemyksiä lyöjän taustasta. Patologiset teoriat painottavat joko yksilön tai koko perheen poikkeavuutta. Kulttuuriteorioissa perheväkivalta nähdään yhteiskunnan ja pienryhmien häiriönä. Rakenneteorioissa korostetaan perheväkivallan rikosluonteisuutta, missä heijastuu myös yhteiskunnan eriarvoisuus käytännön elämässä.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Tupakan salakuljetus

Savukkeiden salakuljetus on levinnyt laajalle ja on niin järjestäytynyttä, että se muodostaa kansanterveydellisen ongelman. Kolmannes maailman tupakkaviennistä siirtyy pimeille markkinoille, mikä lisää tupakkatuotteiden kulutusta ja kasvattaa erityisesti köyhimmissä maissa sairastumisriskiä tupakoinnin takia.

Terveyden edistämisen keskus
26.2.2007 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä

Parisuhdeväkivalta on läheisissä suhteissa olevien aikuisten välistä väkivaltaa. Väkivallan kohteena on tutkimusten mukaan 90 %:ssa nainen. Vuosittain n. 50 naista kuolee väkivallan uhrina ja näistä kuolemista jopa yli puolet on perheväkivallan seurausta. Väkivalta parisuhteessa voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai piilevää. Väkivalta parisuhteessa voidaan nähdä myös kolmiportaisena prosessina: jännitteen kasvaminen, pahoinpitelyvaihe ja anteeksi pyytämisen vaihe. Se on siis luonteeltaan syklistä, vaiheittain etenevää ja hyvin usein raaistuvaa; jokainen uusi tilanne on aina raaempi kuin edellinen. Tabumaisuus on yksi tekijä, joka ylläpitää väkivaltaa parisuhteessa. Perheväkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa ja myöskin kaikissa kulttuureissa. Perheväkivalta vaurioittaa aina kaikkia siihen osallisia; lyöjää, lyötyä ja lapsia, jotka näkevät sen. Vuonna 1995 tuli Suomeen lainmuutos, jossa perheväkivaltarikokset muuttuivat asianomistajarikoksista yleisen syyttäjän alaisiksi rikoksiksi. Näin perheväkivalta tehtiin näkyväksi, siitä tuli koko yhteiskunnan asia ja rikos muuttui luonteeltaan viralliseksi rikokseksi.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Tupakkateollisuudessa liikkuu iso raha

Esimerkiksi Kiinassa, maailman suurimmassa tupakan tuottajamaassa, yhden ainoan tupakkayrityksen voitot ovat kaksi kertaa suuremmat kuin valtion käyttämä rahamäärä terveydenhuoltoon.

Terveyden edistämisen keskus
10.8.2006 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta lapsen elämässä

Lapsen pahoinpitely, kaltoinkohtelu, on nykyisen tietämyksen mukaan laaja käsite, se voi sisältää fyysistä, psykologista ja seksuaalista väkivaltaa sekä laiminlyontiä. Tieto lasten pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja hoidon laiminlyönnistä on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja tieto on hätkähdyttävää, sillä nykyisinkin kaikkialla maailmassa satoja, tuhansia lapsia pahoinpidellään tai jätetään huoltamatta. Lasten ruumiillinen kuritus on perheissä vielä tänäkin päivänä tavallista, kun lapsi on tottelematon ja tekee vastoin vanhempien tahtoa, vaikka ruumiillisen kurituksen kieltävä laki tuli voimaan Suomessa vuonna 1984.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta lapsen elämässä - insesti ja siihen puuttuminen

Valtaosa lapsen seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista tapahtuu perheen sisällä. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäjä voi olla isä, äiti, isäpuoli, äitipuoli, veli, sisko tai muu tuttu perheyhteisössä.Nykytiedon mukaan hyväksikäyttäjät eivät erotu selkeästi omaksi ryhmäkseen. He eivät erotu psyykkisten ongelmien määrän, koulutuksen, ammatin, tulojen tai useimpien persoonallisten ominaisuuksien suhteen merkittävästi ei - hyväksikäyttäjistä. Kun insestiä epäillään tai se paljastuu, siihen liittyy suuri määrä salailua, kieltämistä ja torjuntaa sekä lähipiirissä että sen kanssa työskentelevissä tahoissa. Insesti-perheen hoito on hyvin pitkällistä.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta lapsen elämässä - lasten kaltoinkohtelun muodot

Fyysinen pahoinpitely voi olla vakavuudeltaan vaihtelevaa; läimäytyksistä kidutukseen. Fyysisestä pahoinpitelystä lapselle aiheutuu ruumiillista kipua sekä tilapäisiä tai pysyviä elimistön toiminnan vaikeuksia. Psyykkisen väkivallan ymmärretään nykyisin käsittävän seuraavia muotoja: kaikenlainen lapsen hyljeksintä, pelottelu, nöyryyttäminen, eristäminen, erilaisten epäsosiaalisten käyttäytymismallien juurruttaminen, epätarkoituksen mukaisten vaatimusten esittäminen lapselle ja monenlainen lasta alistava sanallinen väkivalta. Seksuaalista väkivaltaa voidaan kuvailla seuraavasti ; se on alle 16-vuotiaaan lapsen ruumiillista pahoinpitelyä, joka kohdistuu pääasiassa lapsen sukupuolielimiin ja sukupuolisiin tunnusmerkkeihin. Laiminlyönnillä ymmärretään lapsen puutteellista hoitoa tai huolenpitoa, jolloin lapsen perustarpeista ei huolehdita fyysisesti eikä emotionaalisesti.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page
17 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us