Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

alcohol

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

18 hits

pages

Alkoholiriippuvuus (alkoholismi)

Alkoholiriippuvuudelle (alkoholismille) on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista. Alkoholismiin liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittyminen, jolloin henkilön kyky sietää alkoholin vaikutuksia on kohonnut (toleranssi) ja hänellä ilmenee alkoholin käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä eriasteisia vieroitusoireita. Vieroitusoireyhtymä (ks. Alkoholivieroitusoireyhtymä

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholijuomien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot

Alkoholijuomat aiheuttavat yliherkkyysreaktioita, joiden vaikeus vaihtelee nuhasta äkilliseen yliherkkyysreaktioon eli anafylaksiaan

Duodecim Lääkärikirja
26.3.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholipäihtymys

Alkoholipäihtymys on luonteeltaan runsaan alkoholin käytön aiheuttama myrkytystila, jossa henkilö ei kykene hallitsemaan itseään tai käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti (esimerkiksi aggressiivisesti tai asiattoman seksuaalisesti). Hänen puheensa on sekavaa tai epäselvää, hän ei kykene koordinoimaan liikkeitään, hän horjahtelee tai hänen tarkkaavaisuutensa tai muistinsa on heikentynyt.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Päihdepotilaan tahdosta riippumattomat toimenpiteet

Päihteiden väärinkäytöstä tai päihderiippuvuudesta kärsivä henkilö voidaan määrätä sairaala- tai laitoshoitoon mielenterveyslain, päihdehuoltolain tai lastensuojelulain perusteella. Lainsäädännön tarkoituksena on turvata päihdepotilaalle tarvittava hoito silloin, kun hän vaarantaa terveytensä päihteiden käytön tai siihen liittyvän mielenterveyden häiriön vuoksi. Pakkohoidon perusteena on päihdepotilaan kyvyttömyys sairautensa tai päihderiippuvuutensa vuoksi tehdä harkittuja päätöksiä.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö

Erilaisten päihdyttävien aineiden tai lääkkeiden väärinkäytölle on ominaista aineen toistuva käyttö tavalla, josta on erilaisia terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja. Aineen käytön vuoksi henkilön loukkaa itsensä, ei kykene tekemään vastuullisesti työtään, laiminlyö vastuunsa lasten vanhempana, ajautuu riitoihin puolisonsa kanssa, syyllistyy rattijuoppouteen, tappeluihin tai muihin lain rikkomuksiin jne.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Alkoholin vaikutukset

Alkoholi vaikuttaa muistiin sekä heikentäen että muistia parantaen. Alkoholi on suurina annoksina keskushermostoa laaja-alaisesti lamaava – aina tajuttomuuteen asti. Lievät alkoholimäärät saattavat kuitenkin parantaa asioiden mieleen palauttamista.

Kansanterveyslaitos
26.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Juoppohulluus

Juoppohulluus eli

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Aloittajan liikuntaopas

Aloittajan liikuntaopas on rakennettu terveyden ja kunnon näkökulmista.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (kansalaiset)
guide

Päihteidenkäyttö ja raskaus - alkoholin vaikutuksia raskaudenkulkuun ja sikiöön

Alkoholi on yleisin sikiötä vaurioittava tekijä Suomessa. Vuosittain maassamme syntyy noin 300 alkoholin vaurioittamaa lasta. Alkoholin lisäksi myös muiden päihteiden käyttö sekä päihteiden sekakäyttö ovat lisääntyneet. Vähäinenkin säännöllinen alkoholinkäyttö saattaa haitata sikiön kehitystä. Erityisen herkkä vaurioitumiselle on sikiön keskushermosto (aivot ja selkäydin), sillä se kehittyy koko raskauden ajan ja on siten vaurioille alttiina läpi koko raskauden.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
16.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Suusyöpä (kielisyöpä, huulisyöpä ja suuontelon syöpä)

Suusyövällä tarkoitetaan suuontelon ja huulen syöpää. Yleisin suuontelon syöpä on kielisyöpä, joita todetaan Suomessa noin 100 tapausta vuosittain. Saman verran todetaan muun suuontelon syöpätapauksia. Tämä tauti on miesten ja naisten keskuudessa yhtä yleinen. Sen sijaan keskimäärin 120 todetusta huulisyövästä noin 80 on miehillä.

Duodecim Lääkärikirja
13.6.2007 → (kansalaiset)
information page
18 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us