Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

women

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

178 hits

pages

Keuhkosyopa Suomessa 1953 - 2004

Keuhkosyopa Suomessa 1953 - 2004. Keuhkosyövän ilmaantuvuus 1953 - 2004, miehet ja naiset.

Kansanterveyslaitos
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Sydäntautikuolleisuus Suomessa 1952-2006

Sepelvaltimotautikuolleisuus Suomessa 1952-2006 35-64 -vuotiailla miehillä ja naisilla.

Kansanterveyslaitos
5.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Suomalaisten elinajanodote

Vastasyntyneen elinajanodote kertoo kuinka vanhaksi hän keskimäärin elää, jos kuolleisuus kaikissa ikäryhmissä säilyy nykyisellään.

Kansanterveyslaitos
29.8.2008 → (kansalaiset)
information page

Koettu terveys

Koetulla terveydellä tarkoitetaan ihmisen itse ilmaisemaa kokemusta omasta yleisestä terveydentilastaan. Tätä mittaria käytetään yleisesti väestötutkimuksissa, kuten Kansanterveyslaitoksen Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksessa...

Kansanterveyslaitos
1.9.2008 → (kansalaiset)
information page

Lihavien osuus

Ylipaino ja lihavuus ovat maailmanlaajuinen kasvava ongelma, eikä Suomi ole poikkeus, jonka voi nähdä Atlas-kartalta.

Kansanterveyslaitos
29.8.2008 → (kansalaiset)
information page

Kasvisten käyttö

Kasvisten niukka käyttö saattaa johtaa siihen, että rasvan ja sokerin osuus ruokavaliossa tulee suosituksiin nähden liian suureksi. Lisätietoja Suomen tilanteesta löydät kartalta ja pylväskaavioista.

Kansanterveyslaitos
29.8.2008 → (kansalaiset)
information page

Vapaa-ajan liikunta

Vapaa-ajan liikunta on yleistynyt viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana. Samalla työhön liittyvä ruumiillinen rasitus ja työmatkaliikunta sekä muu arkiliikunta ovat vähentyneet.

Kansanterveyslaitos
29.8.2008 → (kansalaiset)
information page

Suomalainen terveys

Suomalaisten terveys on useiden mittareiden mukaan parantunut. Kuolleisuus on pienentynyt kaikissa ikäryhmissä viime vuosikymmeninä. Kansalaisten ilmoittama käsitys omasta terveydestä on parempi kuin ennen ja tavallisista päivittäistoimista suoriutuvien..

Kansanterveyslaitos
29.8.2008 → (kansalaiset)
information page

Työ ja perhe

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen työntekijän hyvinvointiin liittyvä kysymys.

Työterveyslaitos
18.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Päivittäinen tupakointi

Tupakointi on yksi merkittävimpiä väestön terveyttä vaarantavia tekijöitä. Tupakoinnin vähentymisestä huolimatta neljännes työikäisistä miehistä ja lähes viidennes työikäisistä naisista tupakoi päivittäin.

Kansanterveyslaitos
1.9.2008 → (kansalaiset)
information page
178 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us