Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

causes of death

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

11 hits

pages

Kuolemansyyn selvittäminen

Laki kuolemansyyn selvittämisestä edellyttää, että kaikissa kuolemantapauksissa kuolinsyy pitää selvittää. Jos henkilö sairastaa tautia, jonka tiedetään johtavan kuolemaan, ja kuolinolosuhteet ovat sellaiset, että ei ole syytä epäillä muuta syytä kuolemalle, kuolinsyyn selvittäminen on yleensä selkeää, tapahtuipa kuolema kotona tai sairaalassa. Joissakin tapauksissa voi silti olla tarpeen tehdä ruumiinavaus kuolinsyyn tai -mekanismin tarkemmaksi selvittämiseksi, vaikka kuolema olisikin ollut luonnollinen.

Duodecim Lääkärikirja
30.3.2007 → (kansalaiset)
information page

Nyt tietoa myös aivohalvausten esiintyvyydestä

Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Kelan yhteistyössä laatima sydän- ja verisuonitautien CVDR-tietokanta on päivitetty lisäämällä tietoja aivohalvauksista vuosina 1991–2002. Aivohalvausten osalta tietokantaan on...

Kansanterveyslaitos
28.9.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Jos miehet joisivat kuin naiset

Naiset menettävät alkoholin käytön takia tuskin lainkaan terveitä elinvuosia, miehet sen sijaan tuntuvasti. Näin EU-maissa, joissa tilannetta voitaisiin parhaiten kohentaa yhteisin alkoholin hinnankorotuksin, valvontaa...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Pääkirjoitus: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelm

Tutkimustieto tapaturmien syntyyn vaikuttavista tekijöistä on syrjäyttämässä sitkeästi elävää käsitystä: tapaturma on vahinko, ennalta arvaamaton tapahtuma. Tapaturmien ehkäisytyön...

Kansanterveyslaitos
27.10.2005 → (asiantuntijat), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
magazine article

Sydän- ja verisuonitautirekisteri

Sydän- ja verisuonitautien rekisteri, tilastotietokanta. CVDR on Stakesin, Kelan ja Kansanterveyslaitoksen yhteistyönä syntynyt tietokanta sepelvaltimotautia ja aivoverenkiertosairauksia vuosina 1991-2003 sairastaneista.

Kansanterveyslaitos / Rauni Pääkkönen
20.5.2005 → (asiantuntijat)
unknown

Sydän- ja verisuonitautirekisterin julkaisut

Sydän- ja verisuonitautirekisterin julkaisut viiteluettelona.

Kansanterveyslaitos / Rauni Pääkkönen
16.8.2006 → (asiantuntijat)
unknown

Alkoholi ja tapaturmat

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan miesten kolmanneksi yleisin ja naisten viidenneksi yleisin kuolemansyy vuonna 2003 oli tapaturmat. Toisella sijalla kuolemansyissä on alkoholi. Tutkimuksen mukaan 20 prosentin kasvu alkoholin kulutuksessa..

Kansanterveyslaitos
31.8.2005 → (aikuiset), (asiantuntijat), (kansalaiset), (päihdetyöhon osallistuvat ihmisryhmät), (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat), (sosiaalityöntekijät)
unknown

Suonet tukossa? Dyslipidemiat ja sepelvaltimotauti

Sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen suurin yksittäinen kuolinsyy länsimaissa. Vaikka työikäisten ihmisten sepelvaltimotaudit ovatkin vähentyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä, ei niihin kuolleiden...

Kansanterveyslaitos
27.5.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Suomalaisten tapaturmat lukuina

Tapaturmat olivat 1–39-vuotiaiden suomalaisten yleisin kuolemansyy vuonna 2004 Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan. Yleisin syy tapaturmaisiin kuolemiin oli kaatumiset ja putoamiset, niiden ohella suuria kuolemansyyluokkia olivat myrkytys- ja...

Kansanterveyslaitos
22.2.2006 → (asiantuntijat), (kansalaiset), (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat)
unknown

Lasten ja nuorten tapaturmat

Tapaturmat ovat lasten ja nuorten yleisin kuolemansyy Suomessa. Suurin osa kuolemista aiheutuu liikenneonnettomuuksista ja hukkumisista. Nuorilla kolmanneksi yleisin syy ovat myrkytykset. Nuorille tapahtuu kaksi kertaa enemmän työtapaturmia...

Kansanterveyslaitos
4.1.2007 → (asiantuntijat)
magazine article
11 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us