Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

chemicals

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

30 hits

pages

Lainsäädäntö

Kemikaaliturvallisuuden selvittämisessä lainsäädäntö luo perustan sille, miten kemikaalien aiheuttamia terveysvaaroja ja riskejä arvioidaan, kemikaalien käyttöä rajoitetaan tai jopa kielletään, ja miten kemikaaleja kuljetetaan, varastoidaan ja käytetään.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Kansainväliset kemikaalikortit

Kansainväliset kemikaalikortit ovat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman (

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

ONNETTOMUUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT AINEET -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet)

OVA-ohjeet on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet

Tämä opas on tarkoitettu lisäämään ensisijaisesti terveydenhuollon, työsuojelun ja kemikaaliturvallisuuden ammattihenkilöiden valmiuksia hyödyntää kemikaaleista tuotettua tietoa.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Kemialliset työympäristötekijät

Kemikaalien aiheuttamilta haitoilta voidaan parhaiten välttyä, kun kemikaalien ominaisuudet ja haittatekijät tunnetaan. Turvallisen käsittelyn varmistamiseksi työpaikalla ei saa käyttää tuntemattomia kemikaaleja.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Raskaana olevilla on oikeus turvallisiin työoloihin

Työturvallisuuslaki edellyttää turvallisia työoloja raskaana oleville, sillä he eivät saa altistua työssään sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaarallisille aineille. Eräät kemikaalit voivat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen ja raskauden kulkuun. Tällaisia ovat muun muassa liuotinaineet, nukutuskaasut ja torjunta-aineet.

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Mille kemikaaleille työntekijät altistuvat Suomessa?

Noin puolet suomalaisista työntekijöistä altistuu työympäristön epäpuhtauksille tai työssä käytetyille kemikaaleille. Mille kemikaaleille työntekijät altistuvat Suomessa?

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Dioksiinit

Dioksiinit on hiukan harhaanjohtavasti käytetty yhteisnimitys monille kemikaaleille, joihin kuuluu polykloorattuja dibentso-p-dioksiineja (PCDD-yhdisteitä), polykloorattuja dibentsofuraaneja (PCDF-yhdisteitä) ja eräitä...

Kansanterveyslaitos
18.8.2006 → (kansalaiset)
information page

Metallin maalaus

Tietoa metallin maalauksesta

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Kemikaalit ja työ

Kattava selvitys suomalaisen työympäristön kemikaaliriskeistä

Työterveyslaitos
19.9.2006 → (kansalaiset)
information page
30 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us