Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Lasten veriviljelylöydökset vuonna 2006

Julkaistu 12.11.2007

Lasten veriviljelylöydökset vuonna 2006

Veriviljelypositiivisten tapausten määrä oli alle 15-vuotiailla lapsilla vuonna 2006 samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, tapauksia ilmoitettiin vajaat 700. Noin 60 prosenttia löydöksistä todettiin alle 1-vuotiailla.

Alle 1-vuotiailla Staphylococcus epidermidis ja muut koagulaasinegatiiviset stafylokokit aiheuttivat noin 40 prosenttia veriviljelypositiivisista infektioista. Nämä infektiot esiintyvät tyypillisesti tehohoidossa olevilla vastasyntyneillä. Ne alkavat useimmiten yli 7 vuorokauden iässä ja luokitellaan nk. myöhäisiin infektioihin (late-onset sepsis). Seuraavaksi yleisin oli Streptococcus agalactiae (B-ryhmän streptokokki, GBS). Tyypillisesti se tarttuu synnytyksen aikana äidin synnytyskanavasta ja aiheuttaa vastasyntyneelle infektion ensimmäisten elinpäivien aikana (early-onset sepsis). Muita yleisiä aiheuttajia olivat Eschericia coli, Staphylococcus aureus ja Streptococcus pneumoniae. Yhdessä tapauksessa S. aureus -infektio oli metisilliiniresistentin kannan aiheuttama.

S.pneumoniae oli yleisin löydös 1─14-vuotiailla kattaen kolmanneksen tässä ikäryhmässä ilmoitetuista tapauksista. Seuraavaksi yleisimmät olivat koagulaasinegatiiviset stafylokokit, S. aureus ja E. coli. Ilmoitetuista tapauksista ei löytynyt resistenttejä S. aureus -kantoja

Koagulaasinegatiiviset stafylokokit aiheuttivat vajaan kolmanneksen kaikista lasten tapauksista, tilanne on ollut samankaltainen vuodesta 2001. Altistavana tekijänä näiden bakteerien aiheuttamille infektioille on usein tehohoito ja siihen liittyvät toimenpiteet, erityisesti pitkään elimistössä pidettävät vierasesineet, kuten keskuslaskimokatetrit. Lasten verilöydöksissä ei tapahtunut erityisiä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Sienten osuus löydöksistä oli vain prosentin luokkaa.

Lasten veriviljelylöydökset vuosina 1995─2006 ikäryhmittäin (pdf-tiedosto)

Lisää kommentteja löytyy julkaisuista Tartuntataudit Suomessa

© TerveSuomi.fi 2008About us