Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Isyystutkimuslaboratorio: Isyystutkimuksen periaate

Julkaistu 17.9.2007

Isyystutkimuslaboratorio: Isyystutkimuksen periaate

Poissuljenta:

Biologisen isyyden poissuljentasääntöjä ovat

Sääntö 1.
Mikäli lapsella on DNA-merkin muoto, joka puuttuu äidiltä ja tutkittavalta mieheltä, mies ei voi olla lapsen isä.

Sääntö 2.
Mies ei myöskään voi olla lapsen isä, jos lapselta puuttuu DNA-merkin muoto, joka hänen olisi pitänyt periä tutkittavalta mieheltä, mikäli tämä olisi lapsen isä. Tätä poissuljentasääntöä voidaan soveltaa myös niissä tapauksissa, joissa äidin näyte puuttuu.

Esimerkki poissuljennasta:TH01

D3S1358

Mies

8-9Mies

17-18

Äiti

6-8Äiti

16-17

Lapsi

6-10Lapsi

16-16

Yllä olevassa esimerkissä on tutkittu TH01-DNA-merkki, josta lapsi on perinyt äidiltään muodon 6 ja isältään muodon 10. Koska tutkitulla isäehdokkaalla on muodot 8 ja 9, hän ei voi olla tämän lapsen biologinen isä. Toisessa esimerkissä on tutkittu samat näytteet D3S1358-DNA-merkillä, jolloin havaitaan, että lapsi on perinyt molemmilta vanhemmiltaan muodon 16, jota ei ole kyseisellä isäehdokkaalla, joten tämänkään DNA-merkin perusteella hän ei voi olla tämän lapsen biologinen isä (= poissuljenta).

Poissuljentalausunnossa ilmoitetaan tutkimustulosten lisäksi niiden DNA-merkkien nimet, joissa poissuljenta on todettu, sekä sanallisesti 'poissuljenta'. Isyystutkimustulos, jossa poissuljenta on todettu kolmessa tai useammassa DNA-merkissä, merkitsee käytännössä sitä, ettei tutkittu mies ole lapsen biologinen isä.

Ei-poissuljenta:

Ei-poissuljennalla tarkoitetaan isyysasiaa, jossa tutkitulla miehellä on kaikki ne DNA-merkkien muodot, jotka lapsi on perinyt isältään. Isyydelle saatava todistusvoima on tällöin varsin suuri.

Esimerkki ei-poissuljennasta:TH01

D3S1358

Mies

9-10Mies

16-18

Äiti

6-8Äiti

16-17

Lapsi

6-10Lapsi

16-16


Yllä olevassa esimerkissä on tutkittu TH01-DNA-merkki, josta lapsi on perinyt äidiltään muodon 6 ja isältään muodon 10. Koska tutkitulla isäehdokkaalla on muoto 10, hän voisi olla tämän lapsen biologinen isä. Toisessa esimerkissä on tutkittu samat näytteet D3S1358-DNA-merkillä, jolloin havaitaan, että lapsi on perinyt molemmilta vanhemmiltaan muodon 16. Koska isäehdokkaalla on muoto 16, hän voisi tämänkin DNA-merkin perusteella olla tämän lapsen biologinen isä (= ei-poissuljenta).

Lausunnossa ilmoitetaan tutkimustulosten lisäksi sanallisesti, missä suhteessa tulos puhuu isyyden puolesta sitä vastaan (=isyysindeksi) sekä isyyden prosenttinen todennäköisyys (=isyyden todistusvoima). Tilastolliset tunnusluvut lasketaan sillä olettamalla, että tutkimatta jäänyt isäehdokas ei ole tutkitun isäehdokkaan sukulainen.

Esimerkki DNA-tutkimuksen tuloksesta ja sen tulkinnasta (PDF-tiedosto)

© TerveSuomi.fi 2008About us