Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Syitä yhdynnän välttämiseen raskausaikana

 • Anne Pitkänen
 • Ingrid Antikainen
Julkaistu 21.5.2008, tarkistettu 21.5.2008

Syitä yhdynnän välttämiseen raskausaikana

Normaaliraskaudessa sukupuolinen kanssakäyminen ja yhdyntä on sallittua koko raskauden ajan. Jos raskaudessa on keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen vaara, yhdynnöistä suositellaan luovuttavan. Myös aikaisemmat keskenmenot tai verenvuoto raskauden aikana antavat syyn välttää sukupuoliyhdyntää. Näissä tapauksissa on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Artikkeli sisältää myös piirroskuvan sikiön pään sijainnista yhdynnän aikana.

Raskauden edetessä normaalisti ei yhdynnälle odotusaikana ole mitään estettä ja pariskunta voi halutessaan jatkaa sukupuolista kanssakäymistä läpi koko raskauden.

Sikiö on turvassa kohdussa sikiökalvojen ja lapsiveden sisällä. Myös kohdunkaulan lihakset ja kaulakanavassa oleva limatulppa suojaavat sikiötä mekaaniselta rasitukselta ja tulehduksilta.

Emättimeen työntyvä siitin ei vahingoita kohtua eikä sikiötä, sillä emätin on lähes suorassa kulmassa kohdunsuuhun nähden.

On kuitenkin olemassa tilanteita, jolloin yhdyntää tulisi välttää koko raskauden ajan tai sen loppupuoliskolla. Näissä tapauksissa on aina keskusteltava lääkärin kanssa, jotta ongelmat tulisivat perusteellisesti selvitettyä.

Kielto voi koskea tilanteesta riippuen peniksen sisäänvientiä, siemennesteen joutumista naisen elimistöön tai orgasmin saamista. Yhdynnöistä suositellaan luovuttavan muiden mahdollisten hoitojen tueksi, mikäli on olemassa keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen vaara.

Mahdollinen ennenaikaisuus on huomioitava etenkin monisikiöraskauksissa. Myös aikaisemmat keskenmenot antavat syyn tiettyyn varovaisuuteen. Yhdyntä on vaarallinen raskaudelle myös silloin, kun kohdunsuu on sidottu sen heikkouden vuoksi.

Myös verenvuoto on syy välttää sukupuoliyhdyntää raskauden aikana. Vuoto saattaa olla harmitontakin, mutta syy siihen on aina selvitettävä. Yhdyntäkielto on perusteltua, mikäli verenvuoto johtuu etisestä istukasta eli istukan osittaisesta tai täydellisestä sijainnista kohdunsuulla.

Sukupuoliteitse tarttuvat infektiosairaudet ovat ongelmallisia raskauden kaikissa vaiheissa, sillä osa niistä voi aiheuttaa keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen.

Myös anaaliyhdyntää tulisi välttää koko raskauden ajan lisääntyneen infektioriskin vuoksi. Koska kohdunsuu avautuu yleensä viimeisen raskauskuukauden aikana, saattaa yhdyntöihin liittyä tulehduksen ja kalvojen puhkeamisen riski.

Jos yhdynnöistä ei haluta luopua, voi tulehdusten esiintymisen todennäköisyyttä vähentää kondomin käytöllä. Ennenaikainen lapsivedenmeno on syy pidättäytyä yhdynnästä.

Lähteet

 • Ronkainen, S. 1994b. Seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti. Teoksessa Ron-kainen, S., Pohjolainen, P. & Ruth, J-E. Erotiikka ja elämänkulku. Juva: WSOY. 124-142Tordjman, G. 1998. Kahden kesken: Opas rakkauteen ja seksuaalisuuteen. Suom. L. Nivala. Helsinki: Otava.
 • Hovatta, O. & Kilkku, P. 1995. Naisen seksiongelmat. Teoksessa Hovatta, O., Ojanlatva, A., Pelkonen, R. & Salmimies, P. (toim.), Seksuaalisuus. Pieksämä-ki: Duodecim. 153-165.Ilmonen, T. 1986. Neuvonnasta ja terapiasta. Seksuaalineuvonnan toteutta-minen. Teoksessa Seksologian perusteita, 2. osa. Yhteiskunta, ihmissuhteet ja seksuaalisuus. Helsinki: Seksuaalipoliittinen yhdistys. Sexpo ry. 121-132.
 • Eskola, K. & Hytönen, E. 1997. Naisen elämä ja hoitotyö. Porvoo: WSOY.
 • Lemmenliekit. Kysymyksiä raskaus ja imetysajan seksistä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 1994.
 • Armanto ja Koistinen.Toim. Neuvolatyön käsikirja. Tammi. Helsinki. 2007
 • Heiman, J. & Lopiccolo, J.
 • Iovine, V. 1997. Tyttökavereiden opas odottajalle. Suom. L. Jänisniemi. Keu-ruu: Otava.Kitzinger, S. 1984. Naisen seksuaalisuus. Suom. M. Rutanen. Helsinki: Tam-mi.
 • Hovatta, O. & Kilkku, P. 1995. Naisen seksiongelmat. Teoksessa Hovatta, O., Ojanlatva, A., Pelkonen, R. & Salmimies, P. (toim.), Seksuaalisuus. Pieksämä-ki: Duodecim. 153-165.
 • Quillam, S. 1997. Syntynyt seksuaaliseksi. Joka naisen opas hyvään sukupuo lielämään. Suom. M. Itkonen & P. Niinimäki. Italia: Tammi.
 • Erkkola, R. 1991. Sukupuolielämä ja raskaus. Teoksessa Vienonen M. (toim.) Äitiyshuollon käsikirja. 1.-2. painos. Helsinki: Lääkintöhallitus. 25-29.
 • Hovatta, O. & Ojanlatva, A. 1995. Seksuaalisuus kuuluu elämään, opetukseen ja työhön, Teoksessa
 • Palo, J. & Palo, L-M. 1999. Rakkaudesta seksiin. Porvoo: WSOY.
 • Hovatta, O. 1996. Seksologiaa. Teoksessa Ylikorkala, O. & Kauppila, A. (toim.) Naistentaudit ja synnytykset. 2. painos. Pieksämäki: Duodecim. 300-308.
© TerveSuomi.fi 2008Tietoja sivustosta