Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Riskitekijänä synnyttäjän ikä

  • Ingrid Antikainen
Julkaistu 1.9.2004, tarkistettu 1.9.2004

Riskitekijänä synnyttäjän ikä

Elimistön mukautumismahdollisuudet raskauden läpiviemiseen ovat murrosikäisillä tytöillä huonommat kuin yli 19-vuotiailla naisilla. Kohdun kehittymättömyys saattaa johtaa keskenmenoon ja ennenaikaiseen synnytykseen. Näiden riski on vielä 18-vuotiaalla noin kaksinkertainen verrattuna 19 – 35 vuotiaisiin naisiin. Iältään vanhan ensisynnyttäjän ongelmat ovat osin samat kuin nuoren synnyttäjän. Yli 35 vuoden ikäisten äitien sikiöiden kromosomihäiriöiden riski kasvaa vähitellen. Yleensä tällöin on kysymys 21-trisomiasta eli Downin synroomasta, mongoloidismista. Artikkelissa esitetään piirrokuvan avulla riskin lisääntyminen vähitellen äidin iän kohotessa.

Nuori synnyttäjä

Elimistön mukautumismahdollisuudet raskauden läpiviemiseen ovat murrosikäisellä tytöllä huonommat kuin yli 19-vuotiailla naisilla. Kohdun kehittymättömyys saattaa johtaa keskenmenoon ja ennenaikaiseen synnytykseen. Näiden riski on vielä 18-vuotiaalla noin kaksinkertainen verrattuna 19 – 35 vuotiaisiin naisiin. Nuorten äitien lapsilla on todettu lievästi lisääntynyt kromosomihäiriöiden todennäköisyys. Tämä saattaa olla yksi syy ennenaikaisiin synnytyksiin ja keskenmenoihin. Nuorilla äideillä on enemmän infektioita raskaudenaikana, mikä voi myös lisäta kohdun ennenaikaisia supistuksia ja ennenaikaisia synnytyksiä. Myös raskaustoksemian eli pre-eklampsian riski on suurin erittäin nuorilla ensisynnyttäjillä.

Synnytys sinänsä sujuu yleensä hyvin. Keisarileikkauksia ei tarvita normaalia enempää. Nuoret äidit psyykkisen kypsymättömyytensä vuoksi saattavat olla tavallista ahdistuneempia, kipuherkempiä ja kivunlievityksen tarve voi synnytyksen aikana lisääntyä. Suurin muutos nuoren elämässä on oman lapsuuden katkeaminen liian aikaisin. Lapsen syntymä tuo vastuuta, rankkuutta ja rajoituksia elämään. Tätä ei moni nuori ole tullut ajatelleeksikaaan.

Vanha synnyttäjä

Iältään vanhan ensisynnyttäjän ongelmat ovat osin samat kuin nuoren synnyttäjän. Yli 35 vuoden ikäisten äitien sikiöiden kromosomihäiriöiden riski kasvaa vähitellen. Yleensä tällöin on kysymys 21-trisomiasta eli Downin synroomasta, mongoloidismista. Yli 35-vuotiailta äideiltä otetaan lapsivesinäyte tai villusnäyte raskauden alkuvaiheessa, jos vanhemmat sitä haluavat. Ikärajat vaihtelevat paikkakunnittain. Vastauksen mukaisesti perhe päättää, jatketaanko raskautta vai ei.

21-trisomia riskin lisääntyminen vähitellen äidin iän kohotessa

21-trisomia riskin lisääntyminen vähitellen äidin iän kohotessa

Iän mukana monien sairauksien todennäköisyys lisääntyy. Kaikkein keskeisimpiä raskaudenkulun kannalta ovat sydämen ja verenkiertoelimistön tila. Verisuonivaurioiden todennäköisyys kasvaa ja suonten seinämien joustavuus vähenee. Verisuonet eivät pysty enää yhtä hyvin mukautumaan raskauden tarpeisiin. Tällöin istukan toiminnanvajauksen vaara lisääntyy, mikä johtaa sikiön pienipainoisuuteen ja hapenpuutteen vaaraan. Jos verenpaine on ennen raskautta normaali eikä perustauteja ole, on ennuste yleensä hyvä. Vanha synnyttäjä on kuitenkin riskisynnyttäjä, jonka raskautta seurataan tehostetusti koko raskauden ajan.

Yleensä synnytys sujuu hyvin, vaikkakin keisarileikkausten ja imukuppisynnytysten määrä vanhoilla ensisynnyttäjillä on 1,5 –2–kertainen. Vanhojen synnyttäjien lasten kuolleisuus on keskimääräistä korkeampi. Myös äidin riskit lisääntyvät, joten raskauden tehostettu seuranta on tärkeä sekä äidin että lapsen kannalta.

Lapsen kannalta hyviä puolia ovat perheen vakiintunut elämä ja taloudellinen tilanne. Vanhempi synnyttäjä on kypsyneempi aikuisuuteen ja vanhemmuuteen. Hän on valmistautunut tietoisemmin lapsen syntymään ja sen tuomiin muutoksiin elämässä verrattuna hyvin nuoreen äitiin.

Lähteet

  • Saarikoski: Synnytysopin perusteet. Vammalan Kirjapaino, 1996
  • Eskola, Hytönen: Naisen elämä ja hoitotyö. WSOY, 1997
  • Ylikorkala, Kauppila: Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 1996
© TerveSuomi.fi 2008Tietoja sivustosta