Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

alcohol-related disorders

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

10 hits

pages

  • 1

Sekavuustila (delirium)

Sekavuustilalla eli deliriumilla tarkoitetaan äkillistä sekavuustilaa ja aivojen vajaatoimintaa, jonka voivat aiheuttaa erilaiset elimelliset tekijät ja sairaudet. Sekavuustilassa henkilön tajunnan taso, tarkkaavaisuus ja huomiokyky ovat heikentyneet. Deliriumille on ominaista, että se kehittyy lyhyessä ajassa, muutamasta tunnista yhteen vuorokauteen.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Juoppohulluus

Juoppohulluus eli

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Pääkirjoitus: Alkoholi vai terveys

Alkoholijuomien helppo saatavuus ja halpa hinta muodostavat houkutuksen, joka altistaa yhä useamman suomalaisen alkoholin terveyshaitoille. Kun tarve, kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa, markkinat toimivat.

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Päätoimittajalta: Terveys mukaan alkoholipolitiikkaan

Alkoholin käyttö on arkipäiväistynyt viime vuosikymmenten aikana. Suomalaiset ovat oppineet ”eurooppalaiseen” kulttuuriin, mutta sen ohella traditionaalinen reipas alkoholin käyttö on edelleen tyypillistä.

Kansanterveyslaitos
7.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Humalahakuinen juominen lisää masennusta

Vaikka alkoholin käytön haittoja ja yhteyttä masennukseen on tutkittu paljon, ei juomatapaan ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Uusi tutkimus osoittaa, että alkoholin runsas kertakäyttö liittyy masennukseen vaikka...

Kansanterveyslaitos
2.1.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Viina ei olekaan viisasten juoma

Erilaisia alkoholi-näkemyksiä esiin tuoneet lääkärit Juhani Seppänen ja Hannu Alho istahtivat pyynnöstä saman pöydän ääreen keskustelemaan alkoholista. Viinasta.

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Mini-interventio – terveydenhuollon keino vähentää alkoholihaittoja

Mini-interventiolla tarkoitetaan lääkärin tai hoitajan tavallisen vastaanottokäynnin yhteydessä antamaa lyhyttä terveysneuvontaa. Mini-interventio on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi, ja se on yksi...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Jos miehet joisivat kuin naiset

Naiset menettävät alkoholin käytön takia tuskin lainkaan terveitä elinvuosia, miehet sen sijaan tuntuvasti. Näin EU-maissa, joissa tilannetta voitaisiin parhaiten kohentaa yhteisin alkoholin hinnankorotuksin, valvontaa...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Alkoholin terveyshaitat

Hanke tuottaa, arvioi ja välittää tietoa alkoholin terveysvaikutusten alkuperästä, erityisesti alkoholin aiheuttamista sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä.

Kansanterveyslaitos
4.6.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Terveyden edistäminen

Kansanterveyslaitos tutkii suomalaisille merkittäviä kroonisia kansantauteja, niiden ilmaantuvuutta ja ehkäisymahdollisuuksia. Erityisenä huomionkohteena ovat ne elintavat ja riskitekijät, jotka merkittävästi...

Kansanterveyslaitos
4.10.2006 → (asiantuntijat)
unknown
10 hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us