Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

air

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

39 hits

pages

Hometalot

Hometalo-termillä tarkoitetaan rakennusta, jossa on kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyviä sisäilmaongelmia ja mahdollisia terveyshaittoja. Kosteusvaurio aiheuttaa haittaa rakennukselle ja käyttäjälle.

Kansanterveyslaitos
11.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Ilma

Ilman epäpuhtaudet ovat ihmisen toiminnasta ilmaan joutuvia kaasumaisia ja hiukkasmaisia yhdisteitä. Suomessa suurimpia yhdyskuntailman epäpuhtauksien päästölähteitä ovat liikenne, teollisuus, energiantuotanto...

Kansanterveyslaitos
18.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Terveyshaitat ja niiden tutkiminen

Rakennuksen kosteusvaurioaltistuksesta johtuvia yleisimpiä terveyshaittoja ovat silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet, yleisoireet ja infektiosairauksien lisääntyminen. Harvinaisempia terveyshaittoja ovat allergiasairaudet...

Kansanterveyslaitos
18.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Uutta tietoa pienhiukkasista yhteistyöllä

Suomalaiset pienhiukkastutkijat julkaisivat äskettäin pohjoismaisessa tiedelehdessä monitieteisen erikoisnumeron, joka esittelee katsausartikkelin ja toisiinsa läheisesti liittyvien alkuperäistöiden avulla sitä...

Kansanterveyslaitos
4.11.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Radon

Alueilla, joilla maaperässä on uraania, on pohjavedessä myös radonia, Suomessa erityisesti Salpausselän vyöhykkeellä. Radon on hajuton, väritön ja mauton kaasu.

Kansanterveyslaitos
18.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Vesijärjestelmiin liittyvää suomalaista lainsäädäntöä ja ohjeistoja

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua yleisesti säätelee STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (STMp 461/2000), joka pohjautuu Euroopan Neuvoston direktiiviin (98/83/EY).

Kansanterveyslaitos
9.11.2005 → (kansalaiset)
information page

Oppaat ja kirjat

Linkit Matkailijan terveysoppaaseen, Rokottajan käsikirjaan ja Sisäilma ja terveys - rakentajan oppaaseen.

Kansanterveyslaitos
4.11.2004 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
guide

Pääkirjoitus: Puhtaampia tuulia Brysselistä

Puhdasta ilmaa Euroopalle (Clean Air for Europe, CAFE) -ohjelma tuottaa ehdotuksen Euroopan Unionin ilmansuojelustrategiasta vuoteen 2020 asti. Euroopan kuudennessa ympäristöohjelmassa EU:n jäsenmaat ja parlamentti pyysivät...

Kansanterveyslaitos
5.9.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Kaupunki-ilman pienhiukkasten terveysvaikutukset

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että kaupunki-ilman pienhiukkaset lisäävät sairastuvuutta hengityselinsairauksiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin niinkin pieninä pitoisuuksina kuin esimerkiksi meillä Suomessa.

Kansanterveyslaitos
5.9.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Monitieteinen yhteistyö hiukkastutkimuksessa

Monista samanaikaisista lähteistä peräisin olevat yhdyskuntailman hiukkaset muodostavat monimutkaisen seoksen, johon liittyy väestön huomattavaa ennenaikaista kuolleisuutta ja sairastavuutta.

Kansanterveyslaitos
16.6.2005 → (asiantuntijat)
magazine article
39 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us