Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

work

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

119 hits

pages

Työasenteet ja työmotivaatio

Mitä tarkoitamme työasenteilla ja työmotivaatiolla? Miten työasenteet syntyvät? Entä mistä työmotivaatio koostuu?

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Tietotyön ergonomia

Tietotekniikan (IT) laajamittainen käyttö on moninkertaistanut työssä käsiteltävän informaation määrän. Monimutkaiset ympäristöt, joissa on hallittava laajoja tiedollisia kokonaisuuksia, ovat lisääntyneet.

Työterveyslaitos
18.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Vuorojärjestelmän kehittäminen

Miten ihmisen fysiologiset vuorokausirytmit sopeutuvat vuorotyöhön? Miten pitkät työvuorot ovat vuorotyössä suositeltavia? Miten vähentää vuorotyön haittoja? Tulisiko työvuorojen kiertää aamuvuorosta iltavuoron kautta yövuoroon vai päinvastoin? Mikä olisi paras mahdollinen tapa järjestää vuorojen kierto ja kiertonopeus? Onko jatkuva yötyö kenties suositeltavampaa kuin jatkuva kolmivuorotyö?

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Fyysinen kuormitus

Tietoa fyysisestä kuormituksesta.

Työterveyslaitos
27.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Psyykkisesti kuormittava työ

Töitä ja työpaikkoja ei useinkaan ole suunniteltu työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämän vuoksi työpaikoilla on usein monia epäkohtia, jotka tuottavat työntekijöille kuormitusta ja stressiä.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Melu ja työ

Tällä sivulla esitellään 'Melu ja työ' -aiheinen itseopiskelusivusto, jonka sisältö on jaettu kahteen kokonaisuuteen: tietoaineistoon ja harjoitusmateriaaliin

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työntekijän hyvinvointi

Parhaimmillaan työ edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Työntekijän kohdalla hyvinvointi edellyttää vastuuta omasta elämästä, työurasta, työstä ja työkyvystä.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työn ja vapaa-ajan vuorottelu suojaa hyvinvointia

Ihmisen hyvinvoinnille työn ja levon, rasituksen ja elpymisen rytmisyys on tärkeää.Taukoamaton rasitus kuluttaa ihmisen biologista perusjärjestelmää.Loman aikana koetuilla hyvillä elämyksillä ja tunteilla on rentouttava ja virkistävä vaikutus.Lomalta palattua työ sujuu kevyemmin ja tuntuu kiinnostavalta. Elpynyt elimistö jaksaa paremmin työn haasteet.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Fyysiset voimavarat

Tietotyö kuormittaa pääasiassa mieltä ja aivoja, mutta hyvät fyysiset voimavarat auttavat kestämään pitkäkestoista staattista istumatyötä ja ehkäisevät myös stressioireiden syntyä parantamalla itsetuntoa ja edistämällä palautumiskykyä työpäivien jälkeen.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Tieto ja osaamisvaatimukset työssä

Työn osaamisvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti tietotyössä ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä pidetään varsinkin asiantuntijaorganisaatioiden hengissä säilymisen ja tuloksellisen toiminnan edellytyksenä.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page
119 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us