Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Nuorten HPV-rokotus: tavoitteena syövän ehkäisy

  • Lehtinen, Matti
Julkaistu 8.9.2006

Nuorten HPV-rokotus: tavoitteena syövän ehkäisy

Nuorten HPV-rokotus: tavoitteena syövän ehkäisy

Nuorten yleisin seksitauti, HPV-infektio, aiheuttaa joskus syöpää. Infektioita esiintyy eniten 18–22-vuotiailla. Valtaosa infektioista on oireettomia ja paranee itsestään, mutta osa voi pitkittyessään edetä syöväksi. Infektioiden leviämistä voidaan estää laajamittaisilla rokotuksilla.


suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro7/s6.jpg

Seksiteitse tarttuvan ihmisen papilloomavirus (HPV) -infektioiden, erityisesti HPV-tyyppi 16 -infektioiden, määrä nuorten aikuisten keskuudessa on yli kaksinkertaistunut Suomessa 20 viime vuoden aikana. Esiintyvyys on 18–22-vuotiaiden ikäryhmässä noin 25 % (1). Valtaosa tartunnoista on oireettomia ja paranee itsestään parin vuoden sisällä, mutta pitkittyessään osa nk. suuren riskin HPV-tyyppien (esimerkiksi HPV16 ja HPV18) aiheuttamista infektioista voi edetä syöväksi. Maailmanlaajuisesti suuren riskin HPV-tyypit aiheuttavat noin 550 000 uutta syöpätapausta vuodessa. Valtaosa näistä on naisten syöpiä, joista kohdunkaulansyöpä on yleisin (490 000 tapausta), mutta HPV voi aiheuttaa myös muita sukuelinten ja suun syöpiä.

Tehokas rokote HPV:tä vastaan

Ensimmäinen rokote HPV-tyyppi 6/11/16/18-infektioita ja näiden aiheuttamia syövän esiasteita vastaan on äskettäin saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa. Perusteena myyntiluvan myöntämiselle oli tämän viruksen kaltaisista partikkeleista koostuvan, DNA-vapaan rokotteen erinomainen teho HPV-tyyppien 16 ja 18 aiheuttamia infektioita, myös pitkittyneitä infektioita, niiden aiheuttamia limakalvovaurioita ja kohdunkaulansyövän lieviä esiasteita vastaan. Tieto siitä suojaako rokote myös HPV-tyyppien 16 ja 18 aiheuttamaa syöpää vastaan saadaan aikanaan suomalaisesta 22 000 nuoren naisen seurantatutkimuksesta (2), mutta nyt jo pitää suunnitella toimintaa kuin rokote ehkäisisi HPV-infektioiden lisäksi myös syöpää.

Kaksi isoa rokoteyritystä, MSD ja GlaxoSmithKline, pyrkivät saamaan EU:ssa myyntiluvan valmistamilleen HPV16/18 ja HPV6/11/16/18 rokotteille ensi vuoden aikana. Tähän asti yli 40 000 nuorella naisella ja runsaalla tuhannella nuorella miehellä tutkittujen HPV16/18 ja HPV6/11/16/18 rokotteiden teho kaikkia HPV16/18-infektioita ja pitkittyneitä infektioita vastaan on ollut lähes identtinen (taulukko). Sivuvaikutuksia on esiintynyt saman verran kuin lume- tai vertailurokotetta saaneella ryhmällä. Näiden kahden rokotteen käyttöä harkittaessa joudutaan pohtimaan halutaanko rokottaa ensisijaisesti syöpää vastaan vai myös muita näiden virusten aiheuttamia haittoja kuten HPV-tyyppien 6 ja 11 aiheuttamaa visvasyylää vastaan.

Miten HPV-rokotetta ei tule käyttää?

Yleisen rokotusohjelman ja KELA-korvattavuuden ulkopuolelle jäädessään nämä rokotteet tuskin saavuttavat suurtakaan kattavuutta. HPV-rokotteita saattavat tällöin hankkia vakiintuneessa parisuhteessa elävät, työssäkäyvät naiset, joiden todennäköisyys saada infektio on pieni (ilmaantuvuushuippu on 18 ja 22 ikävuoden välillä). Tartunnan jo saaneet henkilöt eivät myöskään hyödy tästä rokotteesta. Kalliin HPV-rokotteen ostaminen omalle lapselle tuo esiin vain rokotteen yhdelle yksilölle tarjoaman (minimi)hyödyn. Laumaimmuniteetin hyödylliset ja ilmaiset vaikutukset jäävät pois, kun apteekista ostettavan HPV-rokotteen rokotuskattavuus varhaisnuorilla todennäköisesti jää alle 30 % (kuva 1).

Miten HPV-rokotetta sitten pitäisi käyttää?

HPV-rokotteen antaminen yläasteilla vain tytöille toistaisi 70-luvulla vihurirokkorokotuksissa tehdyn virheen. Rokotus suojasi sen saaneet 13-vuotiaat tytöt (< 70 %) taudilta ja heidän lapsensa raskaudenaikaisen vihurirokon aiheuttamilta sikiövaurioilta. kaikki tytöt saatiin suojattua, ja tauti ja sen seuraukset lopullisesti poistettua kuitenkin vasta, kun taudinaiheuttaja saatiin juurittua 80-luvulla alkaneella sekä tyttöjen että poikien MPR- (tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko) rokotuksella.

HPV-rokotuksen täysi voima saadaankin esille vain siten, että kaikki seksuaalisesti aktiiviseen ikään tulevat ikäluokat, sekä pojat että tytöt, saavat ilmaisen HPV-rokotteen peruskoulun yläasteelle tullessaan. Suomalaisten seksuaalikäyttäytymistietoihin ja 20 viime vuoden ajalta tutkittuun HPV-sairastuvuuteen perustuvan matemaattisen mallin mukaan jo 70 % rokotuskattavuus auttaa estämään varhaisnuorten ikäluokkien infektoitumisen suuren riskin HPV-tyypeillä (kuva 1). Rokotuskattavuuden noustessa normaaliin, eli 90 % tasolle, päästään juurimaan nämä syöpävaaraa aiheuttavat HPV-tyypit nuoresta väestöstä.

suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro7/s7.jpg

Matemaattinen malli yläasteikäisillä tytöillä (F) ja pojilla (M) saavutettavan HPV16 rokotuskattavuuden vaikutuksesta viruksen aiheuttamien infektioiden ilmaantuvuuteen 15–19-vuotiailla sen mukaan, miten suuri osa on rokotettu (2).

Lopuksi

Seksuaaliterveyden edistäminen on yksi isoimpia asioita, jonka yhteiskunta voi nyt tehdä nuorten hyväksi. Myönteisten vaikutusten lisäksi HPV-rokotuksesta voi kuitenkin olla seurauksena myös kielteisiä seurauksia kuten muiden seksitautien yleistyminen mahdollisesti rokotusta seuraavan väärän turvallisuuden tunteen myötä. Toisaalta, jos halutaan vain varoa virheitä, aika ei ole koskaan kypsä uuden ja tehokkaan HPV-rokotteen käyttöön ottamiseksi. Käynnissä olevat HPV- ja klamydiaepidemiat, ja ennustettu genitaaliherpesepidemia, eivät taltu ilman väestötason toimenpiteitä. Tästä syystä kaikki alan toimijat maassamme ovat liikkeellä pyrkimyksenään edistää nuorten seksuaaliterveyttä kokonaisvaltaisesti.

Matti Lehtinen
tutkimusprofessori
KTL
Virustautien ja immunologian osasto, Oulu
ampereen yliopisto
etunimi.sukunimi@uta.fi

Kirjallisuutta

1. Laukkanen P, Koskela P, Pukkala E, ym. Time trends of HPV6/11 and HPV16 infection incidences in Finland. J Gen Virol 2003;84:2105–9.

2. Lehtinen M, Herreo R, Mayaud P, ym. Studies to assess long-term efficacy and effectiveness of HPV vaccination in dev eloping and developed countries. Vaccine 2006;24 (painossa).

3. Koutsky L, LA, Ault KA, Wheeler CM, ym. A controlled trial of a human papillomavirus type 16 vaccine. N Engl J Med 2020;47:1645–51.

4. Harper D, Franco EL, Wheeler CM, ym. Sustained efficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human papillomavirus types 16 and 18: follow-up from a randomised control trial. Lancet 2006;367:1247–55.

5. Villa L, Costa RL, Petta CA, ym. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16 and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women: a randomized double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncology 2005;6:271–8.Laaja nuorten seksuaaliterveyden edistämistutkimus käynnistyy 2007

Kansanterveyslaitos aloittaa yhdessä Tampereen ja Helsingin yliopistojen ja Väestöliiton kanssa vuonna 2007 paikkakuntasatunnaistetun tutkimuksen 25 suurimmalla paikkakunnalla, joilla seksin yhteydessä tarttuvia nuorten tauteja, myös HPV-infektioita on eniten. Lukuvuonna 2007–2008 kaikki kahdeksansien ja yhdeksänsien luokkien oppilaat saavat rokotteen syöpävaaraa aiheuttavia HPV16 ja HPV18 tyyppejä vastaan tai hepatiitti B-rokotteen, joka on vertailurokote. Lukuvuonna 2008–2009 on seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten vuoro. Vuodesta 2011 alkaen voidaan klamydiaseulonnan yhteydessä (Paavonen, s. xx)) todeta onko HPV-rokotepaikkakuntien 18-vuotiailla merkitsevästi vähemmän HPV-infektioita kuin paikkakunnilla, joiden nuoret ovat saaneet hepatiitti B -rokotteen. Samalla voidaan myös luotettavasti varmentaa, ettei uusia HPV-tyyppejä ilmaannu HPV-rokotepaikkakunnille. 18-vuotiaat nuoret rokotetaan ristiin siten, että lopulta kaikki saavat suojan sekä HPV- että hepatiitti
B -infektioita vastaan.

Tutkimuksen myötä huomattavasti suurempi osuus nuorista voidaan suojata HPV-infektioilta kuin jos rokote olisi vain apteekeissa itse ostettavissa. Toisaalta paikkakuntasatunnaistettu tutkimus antaa mahdollisuuden arvioida HPV-rokotuksen vaikuttavuuden aivan eri tavalla kuin yksilötasolla kerätty tieto ja auttaa tekemään päätöksen siitä, kannattaisiko rokote ottaa mukaan kansalliseen rokoteohjelmaan.© TerveSuomi.fi 2008About us