Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Laboratoriodiagnostiikka

  • Lasten ja nuorten terveyden osasto
Julkaistu 27.8.2007

Laboratoriodiagnostiikka

Neuvolaserologian laboratorion käytössä olevat menetelmät syfiliksen ja HIV-tartunnan toteamiseen verinäytteestä perustuvat vasta-aineiden osoittamiseen, kun taas hepatiitti B-viruksen kantajuus perustuu viruksen pinta-antigeenin toteamiseen. Kaikissa näissä tartunnoissa diagnostiikka aloitetaan nk. seulontatesteillä ja näissä toistettavasti reaktiiviset näytteet tutkitaan edelleen spesifisillä varmistustesteillä.

Syfilisseulonnassa neuvolaserologian laboratorio käyttää Treponema pallidum spesifistä immunologista menetelmää vasta-aineiden osoittamiseksi. 1.9.2004 käyttöönotettu EIA-menetelmä korvaa aikaisemmin seulontamentelmänä käytetyn epäspesifisen kardiolipiini vasta-ainetestin (RPR), jota neuvolaserologian laboratorio käyttää edelleen infektion tuoreuden arvioimiseksi. Toistettavasti Treponema vasta-ainepositiiviset näytteet varmistetaan edelleen LIA-testillä (Lime Immuno assay). Kaikista uusista Treponema vasta-aine-positiivisista näytteistä pyydetään kontrollinäyte ja anamnestisia tietoja infektion tuoreuden ja hoidon tarpeen arvioimiseksi sekä näytteiden vaihtumisen ja kontaminaation poisulkemiseksi. Spesifistä menetelmää käyttämällä löydetään herkästi kaikki vanhatkin infektiot, joista huomattava osa on ollut aiemmin hoitamattomia ( seulontatutkimusten tuloksia).

Hepatitis B-seulonnassa neuvolaserologian laboratorio käyttää CMIA -testiä hepatitis B viruksen pinta-antigeenin osoittamiseksi. Toistettavasti reaktiiviset näytteet varmistetaan CMIA pohjaisella neutralisaatiotestillä. Mikäli äiti todetaan viruksen kantajaksi, suositellaan vastauksessa lapsen rokottamista.

HIV-tartunnan osoittamiseen neuvolaserologian laboratorio käyttää seulontamenetelmänä CMIA-testiä (HIV Ag/Ab Combo), mikä tunnistaa samanaikaisesti HIV-1 ja HIV-2 vasta-aineet ja/tai HIV spesifisen core proteiini-antigeenin läsnäolon. Toistettavasti positiiviset tulokset CMIA-testissä varmistetaan jatkotutkimuksissa, joissa HIV vasta-aineet tutkitaan INNO-LIA HIV varmistustestillä ja HIV antigeenit tutkitaan INNOTEST ® HIV Antigen mAb menetelmällä. Kaikista uusista HIV-antigeeni- tai vasta-ainepositiivisista näytteistä pyydetään kontrollinäyte mahdollisimman pian ennen lopullisen vastauksen antamista, jotta voitaisiin sulkea pois näytteen vaihtuminen tai kontaminoituminen. Jos varmistustesteissä on reaktiivisuutta, joka ei täytä positiiviselle tulokselle asetettuja vaatimuksia, pyydetään henkilöstä seurantanäyte mahdollisen alkavan serokonversion poissulkemiseksi. Seurantanäyte otetaan 1 kk ensimmäisestä näytteenotosta seerumiputkeen ja lähetetään laboratorioon samana päivänä. Ongelmallisissa tapauksissa neuvolaserologian laboratorio konsultoi kansallista referenssilaboratoriota HIV-diagnostiikka.

Neuvolaserologian laboratorio tekee ylläkuvattuja tutkimuksia päivittäin mutta tulostaa vastaukset postitettavaksi neuvoloihin vain kerran viikossa. Kiireellisessä tapauksessa vastauksen voi saada jo 1-2 vuorokauden kuluessa näytteen saapumisesta.

Tarvittaessa neuvolaserologian laboratorio antaa sertifikaatin HIV-tutkimuksesta (ja samalla myös hepatitis B- ja syfilis-tutkimuksesta). Sertifikaatti tarvitaan matkustettaessa tiettyihin maihin.

Seulontatutkimus on akkreditoitu Mittatekniikan keskuksen akkreditointielinten FINAS:in toimesta standardin EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. Yksityiskohtainen luettelo akkreditoiduista tutkimuksistamme on nähtävissä verkkosivulla www.finas.fi. Olemme akkreditoitu testauslaboratorio T077.

finas_tunnus_t077__28.5.07pieni.jpg

© TerveSuomi.fi 2008About us