Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

control

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

32 hits

pages

Edunvalvojan ja holhoukseen asettaminen

Jos henkilö ei ikääntymisen tai sairauden vuoksi kykene valvomaan etujaan, esimerkiksi huolehtimaan omaisuudestaan, hänelle voidaan määrätä edunvalvoja. Jos edunvalvojan asettaminen ei riitä henkilön omaisuuden tai muiden etujen suojaamiseksi, henkilön toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa ja ääritapauksissa julistaa hänet vajaavaltaiseksi.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Uimavedet

Suomen uimavedet ovat pääasiassa hyvänlaatuisia, ja niitä myös valvotaan hyvin. Tuhansien järvien maasta löytyy järviä, jokia ja pitkän matkaa merenrantaa, joissa on turvallista uida. Luonnontilaiset järvet ovat vedenlaatunsa puolesta lähes aina...

Kansanterveyslaitos
5.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Polypromatut difenyylieetterit

Polybromattuja difenyykieettereitä käytetään palonestoaineina muoveissa, sisustustekstiileissä sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Yhdisteet voivat vapautua ympäristöön yhdisteiden tai...

Kansanterveyslaitos
18.8.2006 → (kansalaiset)
information page

Tupakkalain toimeenpano ja valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ohjaa ja valvoo tupakkalain yleistä toimeenpanoa yhdessä läänihallitusten kanssa. Käytännön paikallinen valvontavastuu on kunnilla ja ympäristön tupakan savualtistuksen osalta työsuojeluviranomaisilla.

Kansanterveyslaitos
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Talousveden laatuun liittyvä lainsäädäntö

Talousveden laatua on Suomessa valvottu säännöllisesti 1960-luvun lopulta lähtien. Terveydensuojelulain 763/1994 mukaan talousveden laadun valvonnasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen ja talousvettä koskevista...

Kansanterveyslaitos
17.8.2006 → (kansalaiset)
information page

Rokoteturvallisuus

Kansanterveyslaitos seuraa Suomessa annettavien rokotteiden ja rokottamisen turvallisuutta. Suomessa jakeluun tulevien rokote-erien valvonta on keskitetty KTL:n kansalliseen rokotteiden ja seerumien valvontayksikköön.

Kansanterveyslaitos
20.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Vaihtoehtoisen menetelmän käyttö

Euroopan komissiota avustavan eurooppalaisten mikrobiologien ryhmän (EMAG) tärkeimpänä työkohteena on menetelmien ekvivalenttisuuden toteamiseksi eri jäsenmaissa tehtyjen vertailututkimusten arviointi.

Kansanterveyslaitos
13.7.2005 → (kansalaiset)
information page

Clostridium perfringens

Mukana valvontatutkimuksissa silloin, jos talousveden lähteenä käytettävä raakavesi on pintavettä. Cl. perfringens on luonnonvesissä esiintyvä, hyvin säilyvä, itiöivä bakteeri.

Kansanterveyslaitos
13.7.2005 → (kansalaiset)
information page

Uimavesi

Suomessa on noin 2 000-3 000 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua on valvottu säännöllisesti jo 1970-luvulta lähtien. Terveydensuojelulain 763/1994 mukaan yleisten uimarantojen veden laadun valvonnasta vastaa kunnan...

Kansanterveyslaitos
17.8.2006 → (kansalaiset)
information page

Vesi

Valtaosa Suomen kotitalouksista kuuluu vesijohtoverkoston piiriin. Vesilaitokset valmistavat talousvettä pinta-, pohja- tai tekopohjavedestä.

Kansanterveyslaitos
14.2.2004 → (kansalaiset)
information page
32 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us