Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

462 hits

pages

Liikuntaa lääkärin reseptillä — kannattavaa vai ei?

Liikuntareseptejä koskevien vaikuttavuustutkimusten mukaan reseptien käyttö lisää potilaiden fyysistä aktiivisuutta tavanomaiseen vastaanottokäyntiin verrattuna ainakin lyhyellä aikavälillä. Terveydenhuollon kannalta keskeistä kuitenkin on, millä kustannuksilla tämä saadaan aikaan.

UKK-instituutti
1.1.2005 → (kansalaiset), (th-henkilöstö)
magazine article

Liikettä koulupihoille! Keravan lähiliikuntaprojekti

Suomalaisten lasten ja nuorten liikapaino ja lihavuus ovat yleistyneen huimaa vauhtia viimeisen 25 vuoden aikana. 1970-luvun puolesta välistä esimerkiksi nuorten (12—18-vuotiaat) liikapainoisuus on kolminkertaistunut noin 7:stä vähän yli 20 %:iin.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (järjestöt), (kunnat), (vanhemmat)
news

Tutkimuksiin osallistuminen

Tutkittavat ihmiset saatetaan valita siten, että he edustavat jotakin suurempaa kokonaisuutta väestöstä. Tällöin on kysymys otoksesta, joka poimitaan tai arvotaan esimerkiksi väestörekisterin tiedoista.

UKK-instituutti
16.3.2004 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
research activity

Väitöskirja-artikkeli: Hometalossa mikrobit yllyttävät toisiaan pahantekoon

Hometaloaltistukseen liittyvien terveyshaittojen solumallitutkimus on keskittynyt selvittämään, mitkä mikrobit ovat tärkeimpiä haittojen aiheuttajia ja miten altistus johtaa oireiluun. Suuri osa hometaloissa asuvien ja...

Kansanterveyslaitos
27.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus

Keskimäärin 600-700 nuorta miestä keskeyttää varusmiespalveluksen vuosittain tuki- ja liikuntaelimistön vammojen takia. Lisäksi selkävaivat ja erilaiset TULE-vammat ovat infektioiden ohella yleisin syy palveluksesta poissaoloihin.

UKK-instituutti / Tampereen Urheilulääkäriasema
20.9.2006 → (miehet), (th-henkilöstö)
news

Vaikea-asteiseen masennukseen liittyy kognitiivisia häiriöitä

Masennuksen on todettu olevan yhteydessä ihmisen tiedonkäsittelykykyyn, erityisesti kykyyn säädellä tavoitteellista toimintaa. Nämä ns. kognitiiviset vaikeudet liittyvät erityisesti vaikea-asteiseen ja varhain alkaneeseen masennukseen.

Kansanterveyslaitos
11.4.2008 → (asiantuntijat)
magazine article

Puunpolton, tulisijojen ja pienhiukkasten tutkimusta: PIPO päässä vai tuli takassa

Suomessa on noin 3,7 miljoonaa puun pienpolttolaitetta, joista 2,2 miljoonaa on tulisijoja ja 1,5 miljoonaa kiukaita ja patoja. Huomattava osa laitteista on omakotitaloissa ja loma-asunnoissa.

Kansanterveyslaitos
16.6.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Nuorten aikuisten terveys kehittynyt keski-ikäisiä huonommin

Eri-ikäisten terveyden kehitys 1990-luvulta vuoteen 2005 on ollut epätasaista Tampereella. Alle 25-vuotiaiden naisten koettu terveys alkoi jo 1990-luvulla kehittyä epäsuotuisaan suuntaan eikä ole juurikaan parantunut.

UKK-instituutti
8.3.2006 → (kaupungit), (kunnat), (th-henkilöstö)
news

Ympäristöterveyden riskiarviointi

Ympäristöterveyden riskinarvioinnissa tarkastellaan niitä ympäristötekijöitä, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisen terveydelle. Yleensä tarkastelun ulkopuolelle rajataan elintapatekijät kuten tupakka tai ravinto...

Kansanterveyslaitos
26.5.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Monitieteinen yhteistyö hiukkastutkimuksessa

Monista samanaikaisista lähteistä peräisin olevat yhdyskuntailman hiukkaset muodostavat monimutkaisen seoksen, johon liittyy väestön huomattavaa ennenaikaista kuolleisuutta ja sairastavuutta.

Kansanterveyslaitos
16.6.2005 → (asiantuntijat)
magazine article
462 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us