Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

462 hits

pages

FINRISKI ohjaa kansallista terveyspolitiikkaa

Suomalaista terveyspolitiikkaa ei tehdä sokkona eivätkä väittämät esimerkiksi väestön lihomisesta tai ruokavalion muutoksista perustu sormituntumaan. Monet ohjauspäätökset pohjautuvat...

Kansanterveyslaitos
26.9.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Luuliikunta lapsuudessa

Liikunnan mahdollisuudet luun lujittamiseksi ovat parhaat kasvuiässä. Tällöin luun mineraalimäärän lisääntyminen ja rakenteen vahvistuminen on huomattavasti nopeampaa kuin aikuisuudessa.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (liikunnanopettajat), (liikuntaleikkikoulut), (perheet), (peruskoulun ala-aste), (vanhemmat)
news

Onko sauvakävely tehokkaampaa kuin tavallinen kävely?

Sauvakävelystä on tullut viime vuosina erittäin suosittu liikuntamuoto niin meille suomalaisille kuin myös muille eurooppalaisille liikunnanharrastajille. Sauvakävely on tehokkampaa kuin tavallinen kävely.

UKK-instituutti / Tampereen Urheilulääkäriasema
17.6.2004 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (kuntohoitajat), (kuntoilijat), (lääkärit), (terveydenhoitajat), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
magazine article

Liikkumisresepti kannustaa liikkumaan

Liikkumisresepti kannustaa potilaita aloittamaan liikkumisen ja on käyttökelpoinen liikuntaneuvonnan työkalu perusterveydenhuollon lääkäreille. UKK-instituutissa tehdyn tutkimuksen mukaan Liikkumisresepti-ryhmässä kohtuukuormitteista vapaa-ajan liikuntaa kertyi viikossa yksi kerta enemmän kuin vertailuryhmässä.

UKK-instituutti
14.8.2006 → (lääkärit), (th-henkilöstö), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
news

Diabeteksen ehkäisy Euroopassa: DE-PLAN

DE-PLAN hankkeen avulla pyritään selvittämään miten tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyä voidaan toteuttaa järjestelmällisesti Euroopassa. Tavoitteena on löytää erilaisissa kulttuureissa...

Kansanterveyslaitos
26.5.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Näytteenotto ja -käsittelyohjeet

Näytteenotto ja -käsittelyohjeet Syfilis-, hepatitis B- ja HIV-seulontatutkimuksiin. Tutkimukset tehdään samasta näytteestä, joka voi olla kokoverta (5-10 ml) tai seerumia (3-5 ml).

Kansanterveyslaitos / Lasten ja nuorten terveyden osasto
7.3.2008 → (asiantuntijat), (äitiysneuvolat)
guide

Lihasvoiman yhteys metabolisen oireyhtymän (MBO) ilmaantuvuuteen miehillä

Viime vuosina on tullut runsaasti tietoa lihasvoimaharjoittelun terveysvaikutuksista mm. sepelvaltimosairauden, diabeteksen, kohonneen verenpaineen, liikapainon ja lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa. Toistaiseksi on epäselvää, ovatko nämä vaikutukset kestävyysliikuntaharjoittelusta riippumattomia tai sen kanssa summautuvia.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (lääkärit), (terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
news

Makean mieltymykset ovat osittain periytyviä

Kansanterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä toteutetussa perhetutkimuksessa havaittiin, että noin puolet yksilöiden välisistä eroista makean mieltymyksissä periytyy.

Kansanterveyslaitos
1.6.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Päihderiippuvuuden kliininen hoito

Kliinisellä hoitotutkimuksella tuotetaan tietoa päihteiden väärinkäytöstä ja kehitetään keinoja päihteiden väärinkäytön ja päihderiippuvuuden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamis

Kansanterveyslaitos
14.7.2004 → (tutkijat)
research activity

Liikuntaharjoittelun vaikutukset iäkkäiden naisten lonkkamurtumien riskitekijöihin

Iäkkäiden lonkkamurtumat muodostavat merkittävän kansanterveydellisen ongelman. Murtuman taustalla ei ole ainoastaan luun haurastuminen, vaan oleellisesti myös monet kaatumistaipumusta lisäävät tekijät, kuten heikentynyt tasapaino, lisääntynyt huojunta seisoessa, alentuntu jalkojen voimantuotto, hidastunut kävelynopeus ja ylipäätänsä vähäinen liikunta-aktiivisuus.

UKK-instituutti
1.1.2007 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (th-henkilöstö), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
news
462 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us