Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

462 hits

pages

Kirjeenvaihtajalta: ARIVACin hallinnollista koordinointiaManilassa

Kansanterveyslaitoksen koordinoiman ARIVAC-projektin kautta kulkeva rahamäärä vastaa keskisuuren suomalaisen yrityksen liikevaihtoa, noin puolitoista miljoona euroa vuodessa. ARIVAC on kansainvälinen projekti, jonka partnereina ovat...

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Lonkkamurtumat ovat vähentymässä

Useiden tutkimusraporttien mukaan iäkkäiden kaatumisten ja luukadon aiheuttamat murtumat lisääntyivät niin Suomessa kuin muissa maissa 70 -90-luvuilla varsin nopeasti. Näistä erityisesti reisiluun yläosan murtumat eli lonkkamurtumat ovat olleet yleisen mielenkiinnon kohteena, koska ne aiheuttavat runsaasti kipua, kärsimystä, vajaakuntoisuutta sekä hoitokustannuksia ja johtavat helposti pitkäaikaiseen laitoshoitoon.

UKK-instituutti
9.10.2006 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (lääkärit), (terveydenhoitajat), (terveyskeskukset), (urheilu- ja liikunnanohjaajat), (vanhustenneuvolat)
news

Rintasyöpäpotilaiden liikunta

Liikunta saattaa parantaa- tai ainakin ylläpitää – rintasyövän sairastaneiden fyysistä kuntoa, psyykkistä hyvinvointia, jaksamista sekä auttaa painonhallinnassa. Silti ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä liikunnan vaikutuksista em. asioihin rintasyöpäpotilailla.

UKK-instituutti
1.1.2005 → (th-henkilöstö)
magazine article

Kävelytesteillä tietoa ikääntyneiden liikkumiskyvystä

Erilaisilla kävelytesteillä saatua tietoa kestävyyskunnosta ja kävelynopeudesta voidaan hyödyntää ikääntyneiden ihmisten terveyden, fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kestävyyskunto kuvaa elimistön kykyä vastustaa väsymystä useita minuutteja kestävässä lihastyössä.

UKK-instituutti
17.6.2004 → (terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)), (urheilu- ja liikunnanohjaajat), (vanhustenneuvolat)
magazine article

Alkoholin terveyshaitat

Hanke tuottaa, arvioi ja välittää tietoa alkoholin terveysvaikutusten alkuperästä, erityisesti alkoholin aiheuttamista sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä.

Kansanterveyslaitos
4.6.2004 → (tutkijat)
research activity

Päihderiippuvuuden neurobiologia

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa alkoholin ja muiden päihteiden keskushermostovaikutuksista ja selvittää alkoholismin hermostollista perustaa. Tämä luo edellytykset kehittää uusia keskushermostovaikutteisten...

Kansanterveyslaitos
4.6.2004 → (tutkijat)
research activity

ENYPAT-asiantuntijaverkosto ehkäisee nuorten tupakointia

ENYPAT-asiantuntijaverkoston päämääränä on ehkäistä nuorten tupakointia, edistää kansainvälistä yhteistyötä ja yhdenmukaistaa käytäntöjä nuorten tupakoinnin...

Kansanterveyslaitos
26.5.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Paljon uutta tyypin 2 diabeteksen genetiikassa

Suomessa noin viisi prosenttia keski-ikäisistä ihmisistä sairastaa tyypin 2 diabetesta, kun taas yli 65-vuotiaiden keskuudessa yli neljännes sairastaa tautia. Tyypin 2 diabeteksessa on kaksi tyypillistä piirrettä...

Kansanterveyslaitos
27.5.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Sars ja suomalaiset

Sarsepidemia on HIV- ja BSE-epidemioiden tavoin saanut valtavasti tiedotusvälineiden ja yleisön huomiota. Google-hakukone ilmoittaa, että sillä on noin 296 000 viitettä hakusanalla sars. Hakusanalle malaria on viitteitä...

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Ravitsemuksen yhteyksiä lasten diabetekseen tutkitaan KTL:ssä

Nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa ja yleistyy jatkuvasti. Syitä taudin yleistymiseen ei tunneta. Perintötekijöiden merkitys sairauden synnyssä on tärkeä, mutta ne...

Kansanterveyslaitos
10.1.2004 → (asiantuntijat)
magazine article
462 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us