Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

462 hits

pages

Ruokavalion kovien rasvojen lähteitä entistä vaikeampi tunnistaa - poimintoja Finravinto 2002 -tutkimuksen tuloksista

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaan rasvan osuus ruokavaliossa saisi olla noin 30%. Rasvan kulutuksen vähentäminen suositellulle tasolle ehkäisee lihavuutta, mutta takaa välttämättömien rasvahappojen...

Kansanterveyslaitos
4.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Tamperelaisen aikuisväestön terveys ja hyvinvointi 2005. Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyn päätulokset

Tampereen terveyskyselyjä on tehty vuodesta 1990 kolmen vuoden välein kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ja UKK-instituutin yhteistyönä. Kyselyillä on selvitetty tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaa ja toimintakykyä, avun tarvetta ja hoitopalvelujen käyttöä sekä sosiaalista turvallisuutta.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (aikuiset), (nuoret aikuiset), (terveyskeskukset), (th-henkilöstö)
news

Suomalaisten ruokavalio tänään: Vitamiinit kohdallaan suomalaisessa ruokavaliossa - poimintoja Finravinto 2002-tutkimuksesta

Vitamiinit ovat orgaanisia yhdisteitä, joita tarvitaan pieniä määriä elimistön toimintojen ylläpitämiseen. Suurinta osaa vitamiineista elimistö ei pysty itse tuottamaan, vaan ne on saatava ruoasta.

Kansanterveyslaitos
3.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Oppilaiden sosiaalisiin kokemuksiin vaikuttavat tekijät alkeisopetuksen ja perusopetuksen liikuntatunneilla

Erot lasten kasvussa ja kehityksessä sekä motorisissa taidoissa ja valmiuksissa vaihtelevat suuresti liikuntaryhmissä, joihin on integroituna erityistarpeita omaavia lapsia. Positiivisten sosiaalisten taitojen oppimista ja myönteisiä sosiaalisia kokemuksia ei voida pitää liikuntakasvatuksessa itsestään selvyytenä.

UKK-instituutti / Jyväskylän yliopisto
1.1.2006 → (liikunnanopettajat), (liikuntaleikkikoulut), (peruskoulun ala-aste), (peruskoulun yläaste), (päiväkodit)
news

MIKSTRA - kohti optimaalista mikrobilääkkeiden käyttöä

MIKSTRA on monia hankkeita yhdistävä laajapohjainen ohjelma, jossa on kehitetty keinoja avohoidon tavallisimpien infektioiden diagnostiikan ja lääkehoidon optimoimiseksi. Tavoitteena on ollut löytää...

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Perinnöllisen autoimmuunitaudin perustaa selvitetty

Autoimmuunitaudit ovat varsin yleisiä ja usein vaikeita ja hankalasti hoidettavia sairauksia. Tunnettuja autoimmuunitauteja ovat muun muassa reuma, diabetes ja multippeli skleroosi. Autoimmuunitautien syynä on immunologisen puolustuksen...

Kansanterveyslaitos
27.5.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Itsestään selvyyksien aika on ohi: kansainvälinen näkökulma rokotusohjelmiin

Tutkimus tuottaa lukuisia rokotteiksi sopivia uusia antigeeneja vuosittain. Vaatimus tehokkaampien ja haitattomampien rokotteiden tuottamiseksi nostaa kehitys- ja tuotantokuluja.

Kansanterveyslaitos
3.1.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Lasten liikkumisen edistäminen oppituntien ulkopuolella

Artikkeli on systemoitu katsaus 4-10 -vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden edistämisinterventioihin sekä tutkimuksiin, joissa on selvitetty lasten ja vanhempien näkemyksiä liikkumista estävistä ja sitä helpottavista tekijöistä. Se on tehty käytännön päätöksentekoa varten Englannin terveysministeriön tuella Lontoon yliopiston kasvatustieteiden arviointiyksikössä.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (aikuiset), (liikunnanopettajat), (perheet), (peruskoulun ala-aste), (vanhemmat)
news

Ikääntyneiden painoindeksi, vyötärön ympärys ja terveys

Painoindeksillä (BMI) arvioitu lihavuus yleistyy iän myötä aina noin 70 ikävuoteen saakka. Tätä vanhemmilla keskimääräinen painoindeksi pysyy samana tai alkaa vähitellen pienentyä.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
news

EU-tutkimus: EU lisää tutkimuksen rahoitusta

EU on parantamassa perustutkimuksen rahoitusta viime vuonna perustetun Euroopan tieteellisen neuvoston, ERC:n, kautta jaettavalla rahalla ja keventää myös perinteisten hankkeiden byrokratiaa. EU-tutkimuksen merkitys tulee kasvamaan...

Kansanterveyslaitos
26.5.2006 → (asiantuntijat)
magazine article
462 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us