Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

couple relationship

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

16 hits

pages

Vauva perheessä - muutostilanne!

Toiset perheet pärjäävät helposti vauvansa kanssa heti alusta lähtien, kun taas toiset pääsevät vauvan kanssa rytmiin vasta vähitellen. Tärkeintä on tapa, jolla lasta hoidetaan. Jos vauva tuntee olevansa rakastettu ja toivottu, hänestä kasvaa iloinen ja onnellinen lapsi. Jokainen vauva ja vanhempi on kuitenkin oma yksilönsä. Tässä vaiheessa vanhempien on syytä antaa aikaa myös itselleen ja parisuhteen hoitamiselle.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä - selitysmalleja

Perheväkivallan selitysteorioiksi kutsutaan tavallisesti uhrien näkemyksiä lyöjän taustasta. Patologiset teoriat painottavat joko yksilön tai koko perheen poikkeavuutta. Kulttuuriteorioissa perheväkivalta nähdään yhteiskunnan ja pienryhmien häiriönä. Rakenneteorioissa korostetaan perheväkivallan rikosluonteisuutta, missä heijastuu myös yhteiskunnan eriarvoisuus käytännön elämässä.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Syitä yhdynnän välttämiseen raskausaikana

Normaaliraskaudessa sukupuolinen kanssakäyminen ja yhdyntä on sallittua koko raskauden ajan. Jos raskaudessa on keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen vaara, yhdynnöistä suositellaan luovuttavan. Myös aikaisemmat keskenmenot tai verenvuoto raskauden aikana antavat syyn välttää sukupuoliyhdyntää. Näissä tapauksissa on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Artikkeli sisältää myös piirroskuvan sikiön pään sijainnista yhdynnän aikana.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
21.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Synnytykseen osallistuminen - isä tai tukihenkilö sairaalassa

Synnytyksessä mukana oleva tukihenkilö voi olla tulevan lapsen isä, perheen ystävä, sukulainen tai erityiskoulutuksen saanut tukihenkilö. Tukihenkilön tärkein tehtävä synnytyksessä on olla äidin henkisenä tukena, rohkaista ja kannustaa äitiä. Synnytykseen osallistuminen edellyttää jonkin verran pohjatietoa ja siksi tukihenkilön toivotaan osallistuneen synnytysvalmennukseen tai että hänellä on aiempaa kokemusta synnytyksessä mukanaolosta. Synnyttävän äidin reaktiot voivat joskus olla hyvinkin yllättäviä, eikä tukihenkilön tulisi ottaa niitä henkilökohtaisena loukkauksena. On tärkeää, että äiti saa itse valita ottaako hän avun vastaan vai ei.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
2.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Parisuhteen seksuaalisuus synnytyksen lähestyessä

Yhdyntä ei ole ainoa tapa saada seksuaalista nautintoa. Raskauden edetessä myös koskettelu, hieronta ja suuseksi ovat hyviä vaihtoehtoja osoittaa rakkautta ja täyttää seksuaalisia haluja. Usein myös pelkkä kumppanin lähellä oleminen antaa parille tyydytyksen tunteen.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
15.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä

Parisuhdeväkivalta on läheisissä suhteissa olevien aikuisten välistä väkivaltaa. Väkivallan kohteena on tutkimusten mukaan 90 %:ssa nainen. Vuosittain n. 50 naista kuolee väkivallan uhrina ja näistä kuolemista jopa yli puolet on perheväkivallan seurausta. Väkivalta parisuhteessa voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai piilevää. Väkivalta parisuhteessa voidaan nähdä myös kolmiportaisena prosessina: jännitteen kasvaminen, pahoinpitelyvaihe ja anteeksi pyytämisen vaihe. Se on siis luonteeltaan syklistä, vaiheittain etenevää ja hyvin usein raaistuvaa; jokainen uusi tilanne on aina raaempi kuin edellinen. Tabumaisuus on yksi tekijä, joka ylläpitää väkivaltaa parisuhteessa. Perheväkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa ja myöskin kaikissa kulttuureissa. Perheväkivalta vaurioittaa aina kaikkia siihen osallisia; lyöjää, lyötyä ja lapsia, jotka näkevät sen. Vuonna 1995 tuli Suomeen lainmuutos, jossa perheväkivaltarikokset muuttuivat asianomistajarikoksista yleisen syyttäjän alaisiksi rikoksiksi. Näin perheväkivalta tehtiin näkyväksi, siitä tuli koko yhteiskunnan asia ja rikos muuttui luonteeltaan viralliseksi rikokseksi.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Parisuhteen seksuaalisuus alkuraskaudessa

On tavallista, että naisen seksuaalinen halukkuus vähenee alkuraskaudessa. Esimerkiksi rintojen arkuus ja pahoinvointi voivat tehdä rakastelun epämukavaksi. Fyysisten muutosten lisäksi seksuaalisen halukkuuden vähenemisen syinä voivat olla raskauteen liityvät tunteiden vaihtelut. Oireet häviävät yleensä keskiraskaudessa ja seksuaalinen halukkuus palaa.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
14.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Parisuhteen seksuaalisuus loppuraskaudessa

Raskauden loppuvaiheelle on tyypillistä seksuaalisen aktiivisuuden väheneminen. Se voi johtua sekä rakastelun fyysisestä hankaluudesta että loppuraskauden peloista. Esimerkiksi erilaiset kiputuntemukset sekä tihentynyt virtsaamisen tarve voivat vähentää halua yhdyntään. Osa pareista nauttii kuitenkin yhdynnöistä raskauden loppuun saakka. Artikkelissa on piirroskuvan avulla esitetty loppuraskauden aikana mahdollinen yhdyntäasento.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
14.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Rintaruokinnan onnistumiseksi isän tukea

Myös isä voi edesauttaa imetyksen onnistumista. Puolisoa voi tukea mm. hankkimalla tietoa imetyksestä ja rintamaidon tärkeydestä vauvalle. Isyysloma antaa äidille mahdollisuuden keskittyä imettämiseen isän hoitaessa kotityöt. Imetyksen onnistuminen on pitkälti kiinni oikeasta tiedosta ja asenteesta, joten isän rooli tukihenkilönä on merkittävä.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
19.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Parisuhteen hyvinvointi

Suhde puolisoon on aikuisen tärkein ja läheisin ihmissuhde. Parisuhdetta pidetäänkin perheen perustana. Keskinäisen kommunikaation ja seksuaalisuhteen toimivuus on parisuhteen kannalta hyvin oleellista. Seksuaalisuuden ja yhdynnän toteuttamiselle ei ole mitään esteitä normaalisti etenevässä raskaudessa. Seksuaalisuus tuleekin nähdä kykynä ja haluna iloita oman ruumiin elämyksistä myös raskausaikana.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
14.5.2008 → (kansalaiset)
information page
16 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us